Nieuws

Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2004-2005 zoekt werk!

De redactie van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2004-2005 (Tom Leenders, Patrick Moyersoen, Raf Snoekx, Sven Sterken, Mechthild Stuhlmacher, Bart Van Gassen, Katrien Vandermarliere, Jan Verhaert, Edith Wouters) is op zoek naar recent architecturaal werk om tendensen en evoluties in het architecturale veld in kaart te brengen.

Wat voor werk?

XL / L / M / S / XS

individueel / collectief

stad / platteland / centrum / verkaveling / perifeer

nieuwbouw / renovatie

wonen / werken / recreatie / infrastructuur

publiek / privé gebouwd / niet-gebouwd

theoretisch / artistiek / pragmatisch

(…)

Architecten en opdrachtgevers kunnen een dossier indienen voor maximum drie projecten die – voor zover het om gebouwde projecten gaat – opgeleverd zijn tussen 1 september 2003 en 1 mei 2005 in Vlaanderen. Ook niet-gebouwde, meer theoretische of artistieke werken zijn welkom.

Hoe u projecten kunt aanmelden staat beschreven op de website van het Vlaams Architectuur Instituut.