Nieuws

Research Laboratorium RUG

Opeens kwam het Research Laboratorium RUG van UN Studio in het nieuws. ANP Kop: ‘Van Berkel ontwerpt nieuwbouw universiteit Groningen’, maar het voorlopig ontwerp was al in november 2003 gepresenteerd, het definitief ontwerp is ook al lang af. Over welk gebouw gaat het eigenlijk? Nu met meer en nieuwe plaatjes.

Het nieuwbouwvirus dat een aantal jaren geleden heerste onder Nederlandse universiteitbesturen, begint zichtbare resultaten op te leveren. In mei wordt de eerste paal van het Nieuwe Research Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen geslagen. Het Research Laboratorium uit 1972(!) voldeed niet meer aan de moderne aangescherpte eisen en mede om die reden werd er besloten nieuwbouw te realiseren. Het nieuwe laboratorium zal op het terrein van de Faculteit Medische Wetenschappen en het Academisch Ziekenhuis Groningen komen te liggen.

Uit het programma van eisen bleek dat de directe daglichtbehoefte van het laboratorium minimaal is en inkijk niet wenselijk. De buitengevel bestaat daarom uit een constructief kolommengrid met daartussen elementen die, afhankelijk van het interne programma, kunnen variëren van geheel gesloten tot transparant. Hier omheen wordt een lamellen gevelstructuur geplaatst die zowel voor beveiliging is, als zonwerend en inzichtbeperkend werkt. Door het creëren van twee inwendige vides (lichtschachten) kan indirect daglicht diep het gebouw binnendringen. Door de vides en de buitengevel als constructieve elementen op te vatten is het mogelijk om hiertussen kolomvrije overspanningen te creëren.

In het laboratorium worden een viertal gebieden (niveaus) gevormd die door barrières (sluizen) van elkaar gescheiden zijn. Hierbinnen wordt een verschil gemaakt tussen het laboratoriumgedeelte en het ondersteunende deel. De entree komt op de tweede bouwlaag en is met een loopbrug verbonden met het centrale gangenstelsel van de faculteit medische wetenschappen, de expeditie bevindt op de begane grond. De laboratoriumniveaus zijn opgedeeld in drie microbiologische statussen met elk hun eigen toegankelijkheid regime.

Oplevering staat gepland voor 2007.