Nieuws

CAO architectenbureaus

De Bond van Nederlandse Architecten BNA en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor architectenbureaus. Op maandag 2 mei 2005 is de CAO 2005-2006 tot stand gekomen, na akkoord van de achterban van BNA en vakbonden.

De CAO heeft een looptijd tot 1 januari 2006. Per 1 juli 2005 zullen de salarissen en de salarisschalen worden verhoogd met 1%.

Er zijn twee intentieverklaringen overeengekomen, één over de looptijd van de volgende CAO en één over de dossiers Pensioen en Ziekte & arbeidsongeschiktheid. De BNA wil de volgende CAO afsluiten voor een periode van anderhalf of twee jaar. De vakbonden staan daar niet onwelwillend tegenover. Met het oog op nieuwe wetgeving per 1 januari 2006 op het gebied van VUT/(pre)pensioen en ziekte/arbeidsongeschiktheid zijn de kaders vastgesteld waarbinnen de CAO-partijen willen werken aan passende en constructieve oplossingen voor de dossiers Pensioen en Ziekte & arbeidsongeschiktheid.