Nieuws

Nathalie de Vries nieuwe Spoorbouwmeester

De directies van ProRail en NS hebben Nathalie de Vries (MVRDV) benoemd tot Spoorbouwmeester met ingang van 1 augustus. De Spoorbouwmeester adviseert ProRail en NS over stedenbouw en architectuur en geeft richting aan het Spoorbeeld: de herkenbare inrichting van de stations in Nederland. Ook op het gebied van grafische en industriële vormgeving in de spoorsector heeft zij een belangrijke rol. Vergelijkbaar met de Rijksbouwmeester wordt de positie van Spoorbouwmeester ingevuld door een architect die met beide benen in de beroepspraktijk staat, in deeltijd voor een periode van vier jaar.

Nathalie de Vries volgt Rob Steenhuis op die de functie van Spoorbouwmeester sinds 2000 vervulde. Ir Rob Steenhuis zal toetreden als directeur bij Arcadis Architecten in Amersfoort.

Bert Klerk, voorzitter Raad van Bestuur ProRail: “NS en ProRail willen meer eenheid en overzichtelijkheid in het stationsbeeld. De Spoorbouwmeester geeft het Spoorbeeld vorm. Dat is geen keurslijf, maar wel kaderstellend en richtinggevend.” Bert Meerstadt, directeur NS: “Het spoor heeft een lange historie van sterke publieke ontwerpen en goed design. Nathalie de Vries is als Spoorbouwmeester in een unieke positie om in de nationale sleutelprojecten hier weer vernieuwende inhoud aan te geven.”