Nieuws

Delugan Meissl architect voor nieuwbouw Filmmuseum Amsterdam

Het Filmmuseum wordt gevestigd op een prominente plek aan de noordelijke IJ-oever, tegenover het  Centraal Station. Het nieuwe Filmmuseum (bruto oppervlakte circa 7200 m2) geeft onderdak aan vier filmzalen met respectievelijk driehonderd, honderdtwintig en tachtig zitplaatsen. Ook is er ruimte voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten (1200 m2), bibliotheek, studiecentrum, werkruimten en horeca en winkel.

In totaal gaven vijf architecten, in het kader van de gunningsfase van de Europese aanbesteding, een visie op de locatie en uitstraling van het nieuwe Filmmuseum; naast Delugan Meissl waren dat NL architects te Amsterdam, Foreign Office architects te Londen, Wiel Arets te Maastricht en John Körmeling te Eindhoven.

Doorslaggevend voor de keuze van het in Wenen gevestigde Delugan Meissl Associated Architects was hun overtuigende benadering en hun gevoel voor de opgave, zowel wat betreft de aandacht voor de context als voor de relatie tussen locatie, architectuur en film. De gepresenteerde visie geeft vertrouwen in een conceptuele en creatieve aanpak van de opgave met aandacht voor de bijzondere plek aan het IJ en voor de dialoog met de gebruiker. Delugan Meissl Associated Architecs heeft veel ervaring op het gebied van sociale woningbouw en is de architect van het Porsche Museum in aanbouw (Stuttgart) en de FH Campus in Wenen.

De beoordelingscommissie bestond uit Mels Crouwel (Rijksbouwmeester en voorzitter), Rien Hagen (Filmmuseum), Wico Mees (ING Real Estate Development), Hans Hoogerbrug (ministerie van OCW), Ton Schaap (gemeente Amsterdam) en Maarten Kloos (Arcam).

De nieuwbouw verrijst in opdracht van ING Real Estate Development en Ymere. Naar verwachting zal het nieuwe Filmmuseum in 2009 voltooid zijn.