Feature

Prijsvraaguitslagen Dag van de Architectuur

Tijdens de Dag van de Architectuur, op zaterdag 2 juli, werden weer verschillende prijzen uitgereikt. ArchiNed zet enkele uitslagen op een rijtje.

In 's-Hertogenbosch werden de winnaars bekend gemaakt van de 'Beleger de Stad' prijsvraag. De organisatie vroeg de deelnemers hun visie te geven op hoe de stad dient om te gaan met de reconstructie van de historische vestingwerken. Wat betekenen deze vestingwerken nog voor de stad?

Eerste prijs: 'Puntpark' door C. Collin, K. Lieb, P. van Assche en J. Groven van Bureau SLA. De jury over Puntpark: Dit concept biedt meer dan alleen een interessante oplossing voor het rondeel. De romantiek van de oude bomen en de begroeiing op het rondeel wordt weer teruggebracht met een kunstig verwrongen staketsel. Het verval van het rondeel en de vestingwerken wordt tot thema verheven en op een spannende manier abstract verbeeld in een flexibel kunstwerk.

Tweede prijs: 'ZOOM' door Perry Maas Ruimtelijk Ontwerp. De jury ziet veel kwaliteit in de minimale ingreep, de trap die van hoog naar laag gaat aan de buitenzijde van het rondeel maakt ruimte voor een maximale, dynamische beleving waarbij het uitzicht en het perspectief voortdurend wisselen.

Derde prijs: 'Hangover' door Jaap Hoving en Micheal Durgaren. De jury: Dit plan heeft nog lang met ZOOM gestreden om de 2e Prijs, het kent mooie fysieke en visuele verbindingen van boven met onder. Het is daadwerkelijk een aanval op de vesting zonder hem daadwerkelijk aan te tasten.

Een voormalige graansilo verbouwd door Rijnarchitecten te Burgerveen werd winnaar van de Eerste Architectuurprijs van Haarlemmermeer. De silo kreeg meer dan een kwart van alle stemmen. Tweede werden de houten atelierwoningen te Vijfhuizen door architect Jaco Woltjer en derde het kantoorgebouw van Euro Shoe in Zwanenburg door Habeon architecten.

'Wat gaan we doen met de Amerikaanse Ambassade?' luidde de prikkelende titel van een prijsvraag in Den Haag. Aan deelnemers werd gevraagd een nieuwe functie te bedenken voor het markante gebouw aan het Lange Voorhout dat na de verhuizing van de Amerikaanse Ambassade leeg komt te staan. Men moest daarbij rekening houden met de architectonische kwaliteit van het originele ontwerp van Marcel Breuer en in het ontwerp ook de voorname locatie in het centrum betrekken.

Er werden uiteindelijk twee prijzen uitgedeeld: één voor het beste idee en één voor de beste architectonische ingreep. De inzending PHIO, Platform voor Haagse Internationale Organisaties, kreeg de prijs voor het beste idee voor een nieuwe functie. Wim van der Valk en Carol Groenewegen van het Haagse bureau 3TO>Architecten stelden een openbaar toegankelijk informatiecentrum voor waarin alle internationale organisaties zijn gebundeld.

De meest interessante architectonische ingreep vond de jury in het plan 'Out of the Box' van Queeste architecten. Het ontwerpteam – dat bestaat uit Jeroen Trimbos, Carli Driessen, Roland Hoekstra en Tjeerd Haccou – stelt voor het Nationaal Pop Museum in het gebouw te vestigen. Door de creatieve en kleurrijke omgang met de bestaande architectuur oogt het ontwerp zeer dynamisch, maar laat daarbij het originele gebouw wel in zijn waarde.

Wat o wat is het mooiste nieuwe gebouw in de stad Groningen in 2005? Precies 991 stemmen werden tot (en met) 2 juli uitgebracht voor de jaarlijkse gebouwenenquête van Platform Gras. Winnaar van de publieksprijs: De Mediacentrale, door architectenbureau De Zwarte Hond. De vakjury bestaande uit Ine ter Borch (architect Archispecials Amsterdam, eindredacteur DAX Magazine), Barend Christmas (architect Wiel Arets & Associates Maastricht) en Stefan Bendiks (architect Artgineering Rotterdam) was een andere mening toegedaan: de juryleden kozen voor het clubhuis van de rugbyclub, een pand dat werd ontworpen door AAS architecten.