Nieuws

Oproep projecten Jaarboek 2005>06

De redactie van het Jaarboek Architectuur in Nederland is begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarboek 2005>06, dat in mei 2006 verschijnt. Voor het projectendeel wil de redactie graag informatie over projecten en stedenbouwkundige en landschappelijke plannen die in de loop van 2005 gereed gekomen zijn, of nog gereed komen.

De samenstelling van de redactie is gewijzigd: de komende drie jaar zullen Daan Bakker, Allard Jolles, Michelle Provoost en Cor Wagenaar verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Deze redactie streeft ernaar een meer caleidoscopisch beeld van het voorbije architectuurjaar te presenteren. Daarom wordt met klem verzocht uw voorselectie van de oogst van 2005 niet te baseren op eventueel door vorige edities gewekte verwachtingen. Alle projecten zijn welkom.

De eerste selectie vindt plaats aan de hand van projectdocumentatie. Wij vragen om toezending van de volgende informatie per project: een korte omschrijving, situatie en adres; daarbij de meest relevante plattegronden, gevelbeelden, doorsneden en foto's.

De werkdocumentatie dient uiterlijk vrijdag 16 september bij de uitgever binnen te zijn. U dient deze informatie aan te leveren in digitale vorm als PDF bestand én op papier.

Voor het  versturen van bestanden: www.naipublishers.nl/jaarboekarchitectuur.

U kunt alleen PDF bestanden van maximaal 4 Mb per project insturen; grotere bestanden worden automatisch geweigerd.

Als het versturen via dit formulier niet lukt (bijvoorbeeld omdat de verbinding te traag is), stuur het PDF-bestand dan als email attachment naar nai.jaarboek(at)gmail.com. Ook dan geldt een maximum van 4 MB.

Het is de eerste keer dat er gevraagd wordt materiaal digitaal in te dienen. Ter controle op de werking van het systeem verzoeken wij u dringend om dit jaar ook een print van uw PDF te sturen naar:

NAi Uitgevers, t.a.v. Redactie Jaarboek.

Mauritsweg 23

3012 JR  Rotterdam

De nieuwe redactie is tevens geïnteresseerd in meer algemene culturele en maatschappelijke veranderingen die in 2005 van invloed zijn geweest op de totstandkoming van uw werk. Ook het melden van andere prangende kwesties die naar uw mening niet mogen ontbreken in het Jaarboek wordt bijzonder op prijs gesteld.