Feature

Betonprijs 2005

Op 16 november zijn tijdens het ‘Betonprijsdiner’ in De Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam de winnende projecten van de Betonprijs 2005 bekendgemaakt.

Elke twee jaar organiseert de Betonvereniging de Betonprijs, in samenwerking ENCI, BFBN, VOBN, NCH, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Fabelcem en NVLB. Met de Betonprijs worden projecten bekroond die een voorbeeld zijn van een creatieve, opvallende toepassing van het materiaal beton.

Voor de Betonprijs waren dit jaar meer dan 108 projecten ingezonden, waarvan er vijftien werden genomineerd in vijf categorieën. Tevens is een speciale projectprijs toegekend.

De winnaars en het oordeel van de jury:

Woningbouw

Woongebouw Australië-Boston te Amsterdam

In het ontwerp van het bestaande pakhuis en de nieuwbouw zijn op een voortreffelijke wijze samengebracht tot één harmonieus complex. De architectuur maakt met name indruk door de grote overstek te laten zweven als massa boven het pakhuis. Het robuuste uiterlijk van doorgaand betonraster met glazen puien realiseert een perfecte aansluiting op de industriële architectuur van de pakhuizen. Opvallend is de bijzondere toepassing van beton en elementen die gestofstraald zijn, waardoor een Betonprijs waardig elegant uiterlijk is ontstaan.

Opdrachtgever:  Johan Matser projectontwikkeling

OCNA/Woningcorporatie het Oosten

OCNA Ymere

Architect:  DKV Architecten

Constructeur: Cumae, Arnhem

Universiteitsbibliotheek Utrecht, Wiel Arets Architect & Associates

Utiliteitsbouw

Universiteitsbibliotheek Utrecht

De universiteit van Utrecht heeft zich de laatste 10 jaar onderscheiden door opdracht te verlenen voor een aantal zeer boeiende bouwwerken. De bibliotheek is de meest recente parel aan dit snoer.

Een bibliotheek is een ruimte waar bezoekers geconcentreerd willen werken en waar ze elkaar kunnen ontmoeten in een atmosfeer die nauwelijks praten toestaat. Om deze sfeer van bijzondere concentratie op te roepen is het interieur zwart. De boekendepots, die als wolken zweven, verdelen de hoofdruimte in zones, die met trappen en hellingen aan elkaar verbonden zijn. Samen met de gevels van prefab reliëf beton, afgewisseld met glaspanelen en de gestorte dragende betonschijven ontstaat hierdoor een luchtige ruimtelijkheid die een unieke contemplatieve sfeer oplevert. Ook heeft de jury veel waardering voor de uitvoeringskwaliteit.

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Architect: Wiel Arets Architect & Associates, Maastricht

Constructeur: ABT Adviseurs in bouwtechniek, Velp

‘De Verlengde Westrandweg’, Zwarts & Jansma Architecten, foto: Rob ’t Hart

Bruggen en viaducten

De Snelweg A5 ‘De Verlengde Westrandweg’

De weg is op een boeiende manier in de omgeving ingepast, waarbij ook de vormgeving in harmonie is met de luchthaven Schiphol. Daarmee is optimale balans tussen vormgeving en architectuur bereikt. De opdrachtgever; Rijkswaterstaat, verdient volgens de jury een compliment voor de gevoerde regie. Bij het berijden van de weg kan zich een euforische ervaring voordoen.

Opdrachtgever: Bouwdienst Rijkswaterstaat, Zoetermeer

Architect: Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam

Constructeur: n.v.t.

Souterrain Den Haag. OMA/LAB-DA

16Constructies in de waterbouw

Souterrain Den Haag

Het ontwerp van architect Rem Koolhaas heeft een allure die nog niet eerder ondergronds is vertoond; ruimtelijk; open en licht. De vormgeving van de stations en parkeergarage kan zich meten met de Internationale top, en geeft een belangrijke impuls aan de aandacht voor ondergrondse architectuur in Nederland en daarbuiten. De jury is zich zeer welbewust van de problematiek die zich tijdens de uitvoeringsfase heeft voorgedaan. Doorslaggevend voor het toekennen van de Betonprijs is echter geweest, dat het project in zijn oorspronkelijk bedoelde vorm is opgeleverd. Een waar Hollands constructief huzarenstuk!

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Architect: 1e fase O.M.A. Rem Koolhaas. 2e fase LAB-DA Rob Hilz Constructeur: 1e fase SAT vof – 2e fase TRAMKOM vof

Chardonnay, Ruud Kuijer

Diversen

Waterwerken III ‘Chardonnay’

Het Utrechtse industrie gebied Lageweide langs het Amsterdamrijnkanaal is een typisch voorbeeld van een oud bedrijventerrein, waar de optelsom van de functionaliteiten van de afzonderlijke gebouwen en terreinen de sfeer bepaalt. De Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer heeft daarin een architectonische sculptuur geplaatst, bestaande uit kolossale betonnen objecten. Hierdoor is een ruimtelijke samenhang ontstaan, een wonderlijke sfeer door het contrast van utiliteit en poëzie, en een onvergetelijke identiteit voor deze plek. Juist om de poëtische kwaliteit van de enorme structuur, heeft de jury deze Betonprijs toegekend.

Opdrachtgever: Ruud Kuijer

Architect: Ruud Kuijer

Constructeur: ing. Johan Grimmelikhuijzen, Constructiebureau Boerkoel, Utrecht

Betuweroutebeton

De jury heeft een speciale projectprijs toegekend aan

De Betuweroute van zee tot Zevenaar

Het motto “Zonder beton geen Betuweroute” geeft volgens de jury de essentie weer van dit voor Nederlandse begrippen unieke project, waarbij de kernwoorden flexibiliteit, ontwerpvrijheid, meervoudig ruimte gebruik, inspelen op wensen uit de omgeving en duurzame oplossingen op een manier gehanteerd zijn die in combinatie met creatieve toepassing van het materiaal beton tot een uniek ‘landmark’ hebben geleid die onvergelijkbaar is met wat verder in dit kader is ingediend. In plaats van dit project een gewone Betonprijs nominatie toe te kennen heeft de jury gemeend dit huzaren stukje te moeten bekronen met een speciale projectprijs. Opdrachtgever: ProRail – Projectorganisatie Betuweroute namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (i.c. Rijkswaterstaat)

Architecten: Grontmij – De Weger v.o.f. Holland Railconsult BV, Utrecht Arcadis infragroep

Constructeur: Grontmij – De Weger v.o.f. Holland Railconsult BV, Utrecht Arcadis infragroep

De jury heeft tenslotte een bijzondere vermelding toegekend aan

ABT Adviseurs in bouwtechniek

Als constructeur of adviseur waren zij als bedrijf betrokken bij meer dan 10% van de inzendingen voor de Betonprijs 2005, waarbij uit elf van hun projecten vier Betonprijs nominaties zijn toegekend en waarvan er ook nog één Betonprijswinnaar bleek!Via steekhoudende woorden als ‘Solid as a Rock’, ‘Vorm en constructie onlosmakelijk met elkaar verbonden’ en ‘Uitnutting van de laatste ontwikkelingen op betongebied en dan ook nog flexibel en demontabel’ heeft de jury uitdrukking gegeven aan toekenning van deze bijzondere vermelding.