Nieuws

Gouden Piramide 2005 voor De Blauwe Stad

Gouden Piramide (de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap) is toegekend aan de Gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland, de provincie Groningen, Ballast Nedam Bouw, BAM Vastgoed en Geveke Bouw met de inzending De Blauwe Stad in Groningen.

Dit jaar lag de nadruk op grootschalige ruimtelijke plannen met een bovenlokale betekenis.  De genomineerden waren – naast de winnaar: de gemeente Amsterdam/het Projectbureau IJburg met de wijk IJburg. Het Regionaal Orgaan Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem met de openbaar vervoervoorziening Zuidtangent. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland met de inzending W-4, gebiedsontwikkeling langs de A-4 in de regio Leiden. En de gemeente Amsterdam/Projectbureau Zuidas met de inzending Amsterdam Zuidas.

De jury onder leiding van Mels Crouwel prees De Blauwe Stad als radicale poging om met een gedurfd regionaal plan de neerwaartse spiraal – sociaal en economisch – in Oost-Groningen te doorbreken. Architectenbureau De Zwarte Hond is verantwoordelijk voor het ontwerp van De Blauwe stad.

Uit het juryrapport:

'Eind jaren tachtig nam de provincie Groningen haar verantwoordelijkheid door vanuit het perspectief van het collectief belang opdracht te geven voor een revolutionair water-, natuur- en woningbouwplan van toentertijd ongekende schaal. […]

De opdrachtgevers, met een inmiddels opgericht projectbureau, legden in die jaren een voorbeeldige vasthoudendheid en overtuigingskracht aan de dag. Een bewonderenswaardige taaiheid, gestoeld op een vast geloof in het gedroomde eindresultaat. […]

De grote kracht van het project is zonder meer de schaal: het gegraven meer beslaat 8 km2, de oppervlakte van het Sneekermeer. Aan het meer komen riante woningen te liggen op ruime kavels in een landelijke, zeer waterrijke omgeving. Tegelijkertijd wordt door de komst van het meer de situering van de bestaande dorpen Scheemda en Oostwold aantrekkelijker gemaakt. Met 350 ha nieuwe natuur wordt de Ecologische Hoofdstructuur versterkt. De situering en opzet van Het Dorp in het ruimtelijk ontwerp riep bij de jury wel enige vragen op. […]

Hier is sprake van wilskrachtig, moedig en vooruitziend (bestuurlijk) opdrachtgeverschap, dat de voorwaarden heeft geschapen voor een ‘gepast’ – in Nederland onvergelijkbaar – regionaal ontwerp om het woon- en leefmilieu in Oost-Groningen van een krachtige kwalitatieve impuls te voorzien. Een toonbeeld van toekomstgericht, maatschappelijk ontwerpen.'

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW .