Feature

Ruimtelab wint Casa Nova prijsvraag

Ruimtelab heeft de ideeënwedstrijd Casa Nova, uitgeschreven door regio Haaglanden, voor nieuwe woonconcepten en verdichting, gewonnen.

Uit 43 inzendingen zijn acht ontwerpen genomineerd. Tijdens het jaarlijkse Woonvisiedebat zijn hieruit de drie winnaars gekozen.

Eerste prijs: ACHTER-OM-VOOR van Ruimtelab

Het ontwerp betreft een woningtype dat zich kenmerkt door zijn opzet in een voor- en een achterhuis. Dit type kan op een groot aantal verschillende manieren worden ingevuld, waardoor veel verschillende woningtypes mogelijk zijn. De voorwoning ligt aan een woonstraat, de achterwoning aan een werkstraat. In het ontwerp is sprake van meerdere functies door mengen van wonen met werkruimten. Door de compacte opzet kunnen veel woningen per hectare worden gerealiseerd. Zo zijn er geen voortuinen en is er een menging van grondgebonden en gestapelde woningen mogelijk. De jury vindt het een zeer sterk concept, tijdloos en inzetbaar op verschillende locaties.

Tweede Prijs:. Een tuin met een huis van Anne Zekveld en David Philipsen.

Het woonmilieu waar de kaswoning aansluiting bij zoekt is het Westlandse dorp. De kas geeft identiteit aan de woning en deze kan zich hierdoor onderscheiden van andere woonvormen. De woning maakt onderdeel uit van de kas en de kas van de woning. Er zijn vele relaties denkbaar. Kaswoningen zouden op de grens tussen stad en land kunnen worden ingezet, waardoor een interessante wisselwerking ontstaat tussen beiden. De nabijheid van kassen hoeft op deze manier niet als ‘negatief’ ervaren te worden.. De jury vindt het ontwerp vernieuwend en goed passend in de regio Haaglanden.

Derde Prijs: Gestapeld Suburbia van Lab-Da

Het concept is een stapeling van woningtypen voor alle woonconsumenten. Door de stapeling van alle programma’s van een suburbane woonwijk heeft het plan een binnenstedelijke dichtheid gecombineerd met de kwaliteit van een buitenwijk. Alle woningen hebben een royale privé-buitenruimte en een gemeenschappelijk buurtpark. In het ontwerp worden woningen, winkels, een zorgcentrum, parkeren en een buurtpark geïntegreerd. Het ontwerp is aan te passen aan de locale demografie. Er kunnen lagen worden toegevoegd of verwijderd, zonder dat dit geweld doet aan het concept, functionaliteit of architectuur. De jury vindt de zoekrichting naar een nieuw hybride gebouwtype met behoud van de eigen identiteit van woonvormen zeer interessant.