Nieuws

Bureau B+B wint prijsvraag Stadstuinen

De projectontwikkelaar Ymere schreef een prijsvraag uit waarbij de opgave was, het ontwikkelen van een ontwerpstrategie voor de Stadstuinen in Almere Hout (Almere).

Almere verwacht in de nieuw te ontwikkelen wijk Almere Hout veel archeologische schatten (vroeg prehistorisch en scheepswrakken uit latere tijd) aan te treffen. Deze archeologische vindplaatsen zijn vaak een onzekere factor in de planvorming. Bij te late herkenning worden ze een complicerende en vertragende factor. Om dit te voorkomen heeft de gemeenteĀ in het structuurplan van Almere Hout de strategie van de Stadstuinen uitgezet. De vindplaatsen worden als Stadstuin opgenomen in de groenstructuur van het gebied en ze blijven onbebouwd zodat het bodemarchief ongeschonden bewaard blijft. Hierdoor vormen ze door hun speciale karakter herkenningspunten in de wijken.

De opgave van de Ymere Stimuleringsprijs 2005 was een ontwerpstrategie te bedenken voor Almere Hout. De prijsvraag verliep over twee ronden waaraan naast B+B ook Attika Architecten, SAB en MIR architecten meededen. Een jury onder voorzitterschap van Francine Houben koos uiteindelijk oor het ontwerp van B+B.

In het winnende voorstel dat 'water' als ontwerpthema heeft, zijn de Stadstuinen eerst boomkwekerijen. Daarna worden de bomen uitgezet in de buurt rondom de Stadstuin waardoor er op de plek van de kwekerij ruimte ontstaat voor een tuin, ommuurd door patiowoningen. Projectontwikkelaar Ymere en de gemeente Almere hebben de intentie het winnende ontwerp uit te voeren.