Nieuws

Jeroen van Schooten nieuwe voorzitter BNA

Jeroen van Schooten (1960) is de nieuwe voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten. Hij is vrijdag 9 december unaniem gekozen door de algemene vergadering van de BNA in Amsterdam.

De nieuwe voorzitter is verbonden aan Meyer en Van Schooten Architecten. Jeroen van Schooten zal het vernieuwingsproces van de BNA verder vorm en inhoud geven. Hij kondigde aan zich te zullen inzetten voor uiteenlopende onderwerpen als de opleiding, jonge architecten, het ondernemerschap, de verbetering van de praktijk van het Europees aanbesteden en de veranderende rol van de architect.

'Ik wil ervoor pleiten,' zo stelde Jeroen van Schooten, 'dat we niet met Zuid-Europese ├ęgards benaderd worden als bouwmeesters die niet tegengesproken mogen worden maar dat we ons 'voetstuk' verdienen door verantwoording te nemen.' Dat is niet alleen de verantwoording voor het architectonisch concept en het ontwerp, maar ook voor de maatschappelijke betekenis van de ingrepen, bouwkundige kwaliteit, planning, budget en het uiteindelijke resultaat.

De nieuwe voorzitter treedt aan op 1 januari 2006 als opvolger van Kees van der Hoeven die de functie vier jaar heeft vervuld.