Nieuws

West 8 wint prijsvraag Madrid

Met een ontwerpstrategie van interventies die een tijdspanne van dertig jaar beslaan, heeft West 8 een prijsvraag in Madrid gewonnen.

Een van de ringwegen van Madrid, de M30, wordt de komende jaren voor een deel ondertunneld. Om invulling te geven aan het zeven kilometer lange gebied dat hierdoor ontstaat, werd er een internationale prijsvraag uitgeschreven.

Het voorstel dat West 8 samen met de Madrileense bureaus Burgos & Garrido Arquitectos, Porras & La Casta Arquitectos en Rubio & Álvarez-Sala Arquitectosis maakte, splits het gebied op in deelgebieden. Een deelgebied bestaat uit het zeven kilometer lange dek van de tunnel. Hiervoor is een lange promenade ontworpen die over de volledige lengte van de tunnel loopt. Om de twee parken, het Campo del Moro (de tuinen van het Palacio Real) en het Casa de Campo (de voormalige koninklijke jachtgronden), met elkaar te verbinden wordt een grasbrug aangelegd. Als derde interventie is een nieuw park ontworpen, dat verwijzend naar de Rio Manzanares is samengesteld uit vijf waterstromen die ieder een eigen karakter krijgen. Behalve een ontwerpvoorstel voor het dek van de tunnel, heeft het winnende team ook suggesties gedaan voor interventies in de omliggende deelgebieden. Daarbij gaan zij er van uit dat de ondertunneling van de M-30 en de verbinding tussen het Campo del Moro en het Casa de Campo een gunstige uitstraling zal hebben op de omliggende buurten. Enkele gerichte interventies kunnen voor verbetering zorgen in deze woongebieden. Door de ingrepen uit te smeren over dertig jaar zullen de ontwikkelingen geleidelijk plaats vinden en kan er geanticipeerd worden op tussentijdse ontwikkelingen.

De ondertunneling van de M-30 zal in twee jaar tijd zijn afgerond, tegen die tijd zal ook een deel van het nieuwe park zijn aangelegd.