Nieuws

Wytze Patijn nieuwe decaan Bouwkunde TU Delft

Voormalig Rijksbouwmeester ir. Wytze Patijn wordt per 1 juli 2006 decaan van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en hoogleraar. Het College van Bestuur heeft hem per die datum benoemd als opvolger van prof.ir. Hans Beunderman MBA, die van november 1998 tot januari 2006 leiding gaf aan de faculteit.

Dhr. Patijn (58) was van 1995 tot 2000 als Rijksbouwmeester verbonden aan het Ministerie van VROM. In die functie adviseerde hij de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting. Hij combineerde deze functie met zijn werk als zelfstandig architect in Rotterdam (tot 1998) en daarna als architect en directeur van Kuiper Compagnons, een bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap. Patijn zal vanuit zijn nieuwe functie een zekere betrokkenheid blijven behouden als architect en stedenbouwkundige bij Kuiper Compagnons. Hij was tot 1 januari 2006 Lid van de Raad voor Cultuur.

Patijn studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was van 1993 tot 1995 deeltijdhoogleraar Architectonisch Ontwerpen in de woningbouw en woonomgeving aan de TU Delft. Daarnaast doceerde hij regelmatig als gastdocent aan de TU Delft en academies voor bouwkunst.