Nieuws

MVRDVs markthal

Oktober 2004 won het team van ontwikkelaar Provast en architectenbureau MVRDV een prijsvraag voor een markthal aan de Rotterdamse Binnenrotte. Anderhalf jaar later zijn gemeente en ontwikkelaar tot overeenstemming gekomen en lijkt het erop dat het ontwerp gerealiseerd gaat worden.

De gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar Provast hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een markthal op de Binnenrotte. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft ingestemd met de verkoop van de grond aan Provast. Het project wordt gebouwd op de Grotemarkt-locatie van anderhalve hectare in het Laurenskwartier. Op deze plek staan nu nog twee basisscholen en een parkeergarage. De scholen verhuizen volgend jaar naar Cebeco-gebouw aan de Blaak.

De markthal is belangrijk voor de ontwikkeling van het Laurenskwartier tot een bruisende stadswijk. De ontwikkelaar noemt het gebouw 'een icoon voor de stad, een kathedraal voor Rotterdam'. Rotterdam heeft het initiatief genomen om in aanvulling op de huidige markt aan de Binnenrotte – de grootste markt van Nederland – een markthal, winkels, horeca, appartementen en een parkeergarage te bouwen. Provast heeft in oktober 2004 met een ontwerp van architectenbureau MVRDV de competitie gewonnen die het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) onder zes ontwikkelaars had uitgeschreven.

Het ontwerp bestaat uit een enorme boog van 110 bij 70 meter en 40 meter hoog waarin de verschillende functies zijn ondergebracht. Door de voortschrijdende wetgeving op het gebied van voedsel en waren is het op termijn nauwelijks meer toegestaan om in de buitenlucht voedsel te verkopen. Vlees mag bijvoorbeeld op de Rotterdamse markten al niet meer worden verkocht en vis alleen nog vanuit koelwagens. De markthal krijgt daarom een sterke nadruk op 'food'. Vanuit vaste kramen zullen straks zo'n 60 tot 70 marktlieden de consument voorzien van vlees, vis, poelierswaren, kaas, biologische producten, groente en fruit en dergelijke.

Naast deze overdekte markt van netto 2000 m2, zijn in het concept zo'n 4500 m2 food-gerelateerde winkels en horeca, 246 koop- en huurappartementen, een ondergrondse supermarkt van Albert Heijn en een openbare parkeergarage met ruim 1100 parkeerplaatsen opgenomen.

De oplevering van het project is naar verwachting in 2009.