Nieuws

Houtprijs 2006

Op 8 maart werd de Houtprijs 2006 toegekend. De Houtarchitectuurprijs ging naar Kunst & Architectuurproducties Frank Havermans uit Heeswijk met een atelierwoning te Vught, terwijl Tentech BV uit Delft de Houtinnovatieprijs in de wacht sleepte met haar Constructieve toepassing van rondhout stammen.

De Houtarchitectuurprijs wordt toegekend aan bouwprojecten die de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van hout optimaal tot hun recht laten komen – beoordeeld op esthetiek en functionaliteit in ontwerp, constructie, uitvoering en detaillering. De jury bestond uit: voorzitter Aaron Betsky, directeur Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam, hoofddocent Jan-Willem van de Kuilen, TU Delft, faculteit Civiele Techniek, Rudy Uytenhaak, directeur Architectenburo Ir. Rudy Uytenhaak te Amsterdam, en Kees de Vries, hoofdredacteur Het Houtblad. Als secretaris fungeerde Arie Mooiman, hoofd Technische afdeling Centrum Hout.

1e Prijs: Kapkar/TAW-BW-5860: Atelierwoning in gastatelier Vught, door Kunst & Architectuurproducties Frank Havermans Heeswijk.

In de woorden van juryvoorzitter Aaron Betsky was dit het meest verrassende project onder de inzendingen. Met relatief goedkoop materiaal is een juweel gemaakt. Hoe de schuur is verbouwd en ingericht met een atelierwoning, geeft het geheel nieuw leven en een totaal ander karakter. De combinatie van ruimtelijke werking, constructie en meubilair is mooi en juist het ruwe hout is aantrekkelijk gemaakt. De variëteit van de ruimte is schitterend, de tegenstelling tussen oude gedeelte en atelierwoning roept, als twee accupolen, veel spanning op. Er is veel aandacht aan de fraaie detaillering besteed. Duidelijk is dat architectuur en beeldende kunst zeer dicht met elkaar verweven (kunnen) zijn.

2e Prijs: Wildobservatieplaats Millelamel De Hoge Veluwe, door Mario Maas uit Breda.

Dit is een 'lekker' bouwwerk met een mooi horizontaal karakter, qua geest verwant aan de Zwitserse, op minimalisme gestoelde architectuur. Dergelijke bouwkunst is goed te communiceren met bezoekers. Ontwerp en materiaalgebruik passen uitstekend in de natuurlijke omgeving. De verhoudingen zijn mooi en de functies lijden totaal niet onder het minimalistische voorkomen.

3e Prijs: Vrijetijdscentrum Parkoers Den Haag, door Vera Yanovshtchinsky Architecten uit Den Haag.

Het gaat hier om een zeer vakkundig ontworpen gebouw met de gimmick van hout. Het is een fraai 'klassiek' houten gebouw dat goed past in zijn omgeving. Door de grote glasvlakken profiteert de gebruiker optimaal van de natuurlijke contreien. De detaillering straalt een grote zorgvuldigheid uit.

Publieksprijs 2006

Particulieren konden via internet hun stem uitbrengen op de door de jury aangewezen Top 10-projecten van de Houtarchitectuurprijs. In totaal zijn 1.079 stemmen uitgebracht. Winnaar: Tweelinghuis Houtigehage, Karelse Aptroot Architecten uit Amsterdam. Dit archetypische houtskeletbouwhuisje, dat dient als atelier en slaapvertrek, kreeg 264 stemmen.

Houtinnovatieprijs 2006

Het beoordelingscollege bestond uit: voorzitter Jos Lichtenberg, professor Bouwproductontwikkeling aan de TU Eindhoven en hoofdredacteur BouwIQ, Frans Bijlaard, hoogleraar TU Delft, faculteit Civiele Techniek, vakgroep Staal- en houtconstructies, Nico Hendriks, emeritus-hoogleraar TU Eindhoven, Jack de Leeuw, directeur SBR te Rotterdam. Jurysecretaris was Arie Mooiman, hoofd Technische afdeling Centrum Hout.

1e Prijs: Constructieve toepassing van rondhout stammen, Tentech BV Delft.

De jury was onder de indruk van het ontwikkeltraject en de gevonden oplossingen bij dit project. Daarnaast heeft dat al geresulteerd in een zeer aansprekend praktijkproject: de uitzichttoren in Holmers Halkenbroek.

2e Prijs: Vierlaagse woningbouw in massief hout, Korteknie Stuhlmacher Architecten uit Rotterdam. De jury waardeert de inzet van dit architectenbureau op innovatieve houttoepassingen. De prijswinnende bouwmethode past uitstekend in het streven naar meer IFD-bouw (Industrieel, Flexibel en Demontabel). De juryleden zijn benieuwd naar de integratie van installaties en leidingen. Goede oplossingen verbeteren het IFD-gehalte. Vooral op het vlak van meer houtgebruik scoort deze inzending hoog.

3e Prijs: Timbergrader MTG, Brookhuis Micro-Electronics BV Enschede.

Het apparaat, dat hout op sterkte sorteert, kan van groot belang en nut zijn voor de houtsector, bijvoorbeeld voor trajecten van kwaliteitscontrole en CE-markering. De vele onderzoeksresultaten en wetenschappelijke kennis zijn door de fabrikant goed omgezet in een handzaam apparaat voor de dagelijkse praktijk.