Nieuws

Renovatie Stationsgebied Utrecht

De stad Utrecht heeft een definitief akkoord bereikt voor haar Stationsgebied. Het stadsbestuur en partners Corio, NS Vastgoed en Jaarbeurs ondertekenden op 3 maart de contracten. Daarmee wordt de herontwikkeling onomkeerbaar vastgelegd en kunnen de bouwvoorbereidingen voor de grootschalige renovatie van start.

Bijna twee jaar eerder op 12 maart 2004 om precies te zijn, werden de eerste plannen voor het stationsgebied aan het publiek gepresenteerd: een voorlopig ontwerp voor de openbaar vervoerterminal van Benthem Crouwel en de ontwerpstudie voor een sloop- en uitbreidingsoperatie van Muziekcentrum Vredenburg van Herman Hertzberger. Begin dit jaar kwam zowel het DO van de openbaarsvervoerterminal als die van het muziekcentrum gereed.

Met de ondertekening van het akkoord kunnen deze en alle andere werkzaamheden in het gebied van start gaan. Met NS Vastgoed heeft de gemeente een ontwikkelovereenkomst gesloten. In het contract is vastgesteld dat NS Vastgoed in het Stationsgebied 150.000 m2 kantoorruimte zal realiseren, het nieuw te bouwen stadskantoor zal hier deel van uitmaken. Tevens heeft de partij 25.000 m2 ontwikkelrechten buiten het Stationsgebied. In het Stationsgebied ontwikkelt NS Vastgoed ook circa 300 woningen aan de Van Sijpesteijnkade.

Met Corio (belegger in vastgoed) is de meest vergaande overeenkomst gesloten. Het gaat dan om de eerste fase van de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Hoog Catharijne, rond plein Vredenburg.  Aan het winkelcentrum Hoog Catharijne worden binnen het deelgebied Vredenburg circa 19.000 m² winkelruimte (van de circa 35.000 m² geplande totale uitbreiding winkelruimte), 800 parkeerplaatsen en 150 woningen toegevoegd. Corio verkoopt haar eigendommen in het huidige Muziekcentrum, zodat de gemeente snel kan beginnen met de verbouwing van het Muziekpaleis.

Met de Jaarbeurs is een grondovereenkomst gesloten. De Jaarbeurs is nu gevestigd op een mengeling van eigen grond en erfpacht. Afgesproken is dat wanneer de erfpacht eindigt in 2019, de Jaarbeurs zich terugtrekt op de zuidkant van het huidige gebied, ten zuiden van de geplande centrumboulevard. Dit gebied wordt in eeuwigdurende erfpacht aan de Jaarbeurs uitgegeven. Separaat worden afspraken gemaakt met ontwikkelaars Holland Casino, Wolff Cinema Groep voor de ontwikkeling van de megabioscoop, en Amrath voor een 3-4 sterrenhotel, aangevuld met woningen. De gemeente heeft hierdoor na 2019 de beschikking over een derde van het Jaarbeursterrein (zo'n 7 ha) aan de noordzijde van de centrumboulevard. Concrete plannen voor dit gebied zijn er nog niet.

Verwacht wordt dat eind 2006 gestart worden met de bouw van het Muziekpaleis. Vooruitlopend hierop wordt dit voorjaar rond plein Vredenburg bodemonderzoek gedaan naar mogelijke, archeologisch waardevolle, resten. In 2007 start de kantoorontwikkeling van NS Vastgoed en de bouw van het winkelgebouw Vredenburg-Noord van Corio. Met het casino en de bioscoop wordt gestart in het voorjaar van 2007. Jaarbeurs verwacht eind 2009 de deuren te openen van de bioscoop, Corio opent in 2010 het winkelgebouw en NS Vastgoed verhuurt het stadskantoor vanaf 2011.