Nieuws

Sensitieve transformatie

Office, het architectenbureau van Kersten Geers en David Van Severen, wint ideeënwedstrijd voor de inrichting van de benedenverdieping van WIELS, het toekomstige centrum voor hedendaagse kunsten in Brussel.

De ‘Blomme’, het hoekgebouw van de voormalige brouwerijen Wielemans-Ceuppens te Vorst (België) wordt herbestemd tot centrum voor hedendaagse kunsten.

Het in 1930 door Adrien Blomme ontworpen gebouw werd bij opening al geroemd als één van de mooiste voorbeelden van het industriële modernisme in België. In 1993 kwam ‘Blomme’ op de erfgoedlijst te staan. Na veel woorden maar weinig daden start het Brussels Hoofdstedelijke Gewest in 2001 een onteigeningsprocedure om verder verval van het pand tegen te gaan. Het Gewest besluit uiteindelijk om in ‘Blomme’ een centrum voor hedendaagse kunsten te vestigen.

WIELS, de naam van het centrum verwijst naar het bier dat eens in het pand gebrouwen werd, startte eind 2005 een besloten ideeënwedstrijd voor de inrichting van de verdieping met de voormalige brouwzaal. Gevraagd werd een foyer, een café-restaurant, een info- en onthaalbalie en een boekhandel. Het betrof het ontwerpen van een ruimtelijk concept voor de inrichting van de voormalige brouwzaal.

De brouwzaal is zowel historisch als wat ruimtewerking betreft uniek, in de monumentale zaal met twaalf meter hoge ramen staan nog drie brouwkuipen. Ook de vloer- en wandtegels zijn nog origineel. De opdracht betreft een restauratie in de oorspronkelijke staat. Een complexe vraag door de eis om zowel het historische karakter van de ruimte volledig te respecteren en de inrichting aan te passen aan het toekomstige gebruik, waarvoor een aangename, publieksvriendelijke, en functionele sfeer de vereiste is.

Uit een eerste longlist van een twintigtal architectuur en designbureaus werden er vijf uitgenodigd: Macken & Macken, Lhoas & Lhoas, Office, Jo Taillieu, Vers + de Bienêtre. Office won de prijsvraag. De jury oordeelde over dit ontwerp: “een inventief en licht ruimtelijk concept dat door zijn speciale visuele werking de identiteit van de toekomstige instelling onderstreept. De gordijnstructuur laat vele mogelijkheden toe, zowel overdag als ’s avonds. Het concept organiseert de ruimte volgens een dwingend structureel principe zonder de historische substantie en ruimtewerking te veranderen. De flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en de aanpassingsmogelijkheden komen tegemoet aan de wensen en noden van de instelling en de gebruikers. Het is zowel financieel als in tijd een realistisch project.”

Macken & Macken kregen een eervolle vermelding voor hun “conceptuele, analytische ontwerp dat getuigt van een scherp doorzicht in de mogelijkheden van de structuur van een gebouw, zelfs in zijn afgetakelde toestand. Door de ingang te verplaatsen en de circulatie over een spiraalvormige trap tot in de brouwzaal en de verdiepingen te leiden, wordt een nieuwe, zeer leesbare, dynamiek door alle lagen van het industriële gebouw geïntroduceerd.” Echter “Door de ingrijpende veranderingen die het aan het plan worden doorgevoerd is het project moeilijk haalbaar.”

Het is de bedoeling dat WIELS eind 2006 voor publiek open gaat. De restauratie van het gehele pand zal in fases gereed komen.