Nieuws

Voor liefhebbers van mobiliteit

De Vereniging Deltametropool (lagere overheden en NGO's) en de Stichting Vrienden van de Deltametropool waarin het bedrijfsleven is georganiseerd presenteerden woensdag 1 maart ieder een rapport met aanbevelingen om de bereikbaarheid van de Randstad op een adequate wijze aan te pakken.

Beide organisaties stellen dat de dagelijks in lengte toenemende files een enorme wissel trekken op de economische positie van de Randstad. Doordat de Randstad een stedelijk gebied met meer kernen is, is de (interne) bereikbaarheid essentieel om te komen tot een geïntegreerde markt met een voldoende volume om zo een positie in de Europese en mondiale concurrentie tussen stedelijke centra in te kunnen nemen. In relatief korte tijd is de Randstad namelijk weggezakt van de derde naar de negentiende positie op de internationale ranglijst van economisch groeiende metropolen.

Om het tij op korte termijn te keren doen zij onder meer de volgende aanbevelingen:

– het snel en betrouwbaar verbinden van de belangrijkste stedelijke centra in de Randstad door een hoogwaardige dienstregeling van hogesnelheidslijnen, EuroShuttles, Deltametro's en Sprinters over een viersporig hoofdrailnetwerk.

– het terugbrengen van de huidige 200 afslagen op snelwegen naar 27.

– de invoering van kilometerbeprijzing zoals bepleit door de Commissie Nouwen.

en

– het instellen van één vervoersautoriteit.

Voor wie het allemaal wil nalezen:

rapport Deltaplan Bereikbaarheid

rapport Holland Centraal