Nieuws

Nieuwe directeur BNSP

Drs. P.P. Mesken is per 1 april 2006 de nieuwe directeur van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP).

Mevrouw Petra Mesken is afkomstig van het Gelders Genootschap. Ze was daar adviseur Cultuurhistorie. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt als trainee bij het ministerie van VROM.

Petra Mesken is kunsthistorica en afgestudeerd in Groningen op architectuur- en stedenbouwgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw. Ze is afgestudeerd op de stedenbouwkundige structuur van Los Angeles. Daarna heeft ze nog twee jaar gestudeerd aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Petra Mesken is tevens bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland.

De BNSP, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen, telt bijna 900 persoonlijke leden, 70 adviesbureaus en een aantal institutionele leden en begunstigers (zoals opleidingen en overheden). De BNSP is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Bond van Nederlandse Planologen (BNP) en de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS).

De BNSP wil haar leden helpen het vakniveau op hoog niveau te houden door een platform te zijn voor ontsluiting en verdieping van vakinhoudelijke informatie uit binnen- en buitenland.

Petra Mesken is de opvolger van M. Kloosterman.