Nieuws

Strijd om het Groene Hart

In de documentaire New Orleans in de Polder, de eenmansoorlog van een landschapsarchitect die de VPRO eind maart uitzond, houdt Adriaan Geuze een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van het Groene Hart. Afgelopen dinsdag kreeg hij uit tamelijk onverwachtse hoek bijval.

De planning heeft het Groene Hart opgegeven stelt Geuze in de informatieve en tegelijk ontluisterende documentaire. “Het Groene Hart wordt volgebouwd om de ambities van wethouders en projectontwikkelaars te bevredigen”, “De afgelopen dertig jaar is een half miljoen hectare open land en polder verdwenen; een stuk open gebied ter grootte van het Vondelpark verdwijnt iedere dag” en “Door het afschaffen van de planning wordt alle leegte verhandeld”.  Geuze wordt door de mensen met wie hij in gesprek gaat bijna als een Don Quichotte weggezet: Joost Schrijnen (directeur Ruimtelijke Ordening provincie Zuid-Holland) “Adriaan, jij hebt een romantisch beeld in je hoofd” en Melanie Schultz van Haegen (staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat) meent dat ze er niet is “om het land mooier te maken”. Ook Wim Derksen (directeur Ruimtelijk Planbureau) denkt dat Geuze een verloren strijd aan het voeren is: “Ik heb in deze Nederlandse politieke cultuur en deze Nederlandse planning het Groene Hart opgegeven”.

En dan verschijnt er dinsdag, naar aanleiding van een brief en een onderzoek van de VROM-Inspectie die minister Dekker (VROM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, een persbericht van VROM getiteld Bescherming Groene Hart moet beter. “Minister Dekker (VROM) en minister Veerman (LNV) willen met provincies en gemeenten afspraken gaan maken om de bescherming van het Groene Hart met bestemmingsplannen te verbeteren. […]. Actuele bestemmingsplannen die goed gehandhaafd worden zijn noodzakelijk om het Groene Hart te beschermen. Uit onderzoek van de VROM-Inspectie naar de beschermende werking van bestemmingsplannen in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart blijkt dat 30% van de bestemmingsplannen is verouderd. Ook blijkt dat bij nieuwe bestemmingsplannen oude overtredingen niet goed aangepakt kunnen worden. Gemeenten maken steeds meer werk van het toezicht op overtredingen, maar het daadwerkelijk handhavend optreden blijft vaak nog achterwege. […] De delen van het Groene Hart die in Noord-Holland en Utrecht liggen zijn niet in het onderzoek betrokken. De VROM-Inspectie is bezig met aanvullend onderzoek naar de situatie in Noord-Holland en Utrecht.”

Gloeit hier een klein straaltje hoop voor het Groene Hart aan de horizon? Zal verdere aantasting worden tegen gegaan? Een zin als “Minister Dekker (VROM) en minister Veerman (LNV) willen met provincies en gemeenten afspraken gaan maken om de bescherming van het Groene Hart met bestemmingsplannen te verbeteren” klinkt niet echt daadkrachtig en roept het clichébeeld op van mensen in een non-descript kamertje met koffie uit plastic bekers, die urenlang vergaderen om een agenda vast te stellen en een datum voor de volgende vergadering te plannen. Ondertussen wordt het groene weiland voor de deur volgebouwd met woningen, kassen en bedrijventerreinen. Het is daarom te hopen dat Geuze met zijn rubber laarzen stevig in de klei geplant, samen met zijn opblaaskoeien, de oorlog tegen het verdwijnen van de leegte voorlopig blijft voeren.