Nieuws

‘Stadshaven – Stadskade – Stadsvloot’ wint 1e prijs Unorthodocks

Vanmiddag werd bekend gemaakt dat de eerste prijs van de ideeënprijsvraag Unorthodocks naar Stadshaven – Stadskade – Stadsvloot gaat. Volgens de jury geeft het ontwerp van Ilse Castermans, Patrick Meijers, Steven Spanjersberg en Willemijn van de Broek het meest heldere antwoord op de vraag naar tijdelijke en flexibele functies voor de Dokhaven op Heijplaat.

In november 2005 schreef Stadshavens Rotterdam de prijsvraag Unorthodocks uit. Gevraagd werden ideeën over tijdelijke en flexibele invullingen van de Dokhaven op het RDM-terrein. Zevenennegentig ontwerpteams uit binnen- en buitenland grepen hun kans. De rijke oogst aan ingezonden plannen variëren van strak geplande nieuwe stadskern tot vrijplaats en flexibele leegte, van opvallende bouwwerken tot overwoekering en natuurschoon.

In het winnende plan Stadshaven – Stadskade – Stadsvloot wordt de Dokhaven thuishaven voor een vloot gerestaureerde RDM-schepen die gebruikt worden voor uiteenlopende stedelijke functies: van 'stadsdok' tot 'schoonschip' en 'soepsloep'. Met een even eenvoudige als doeltreffende vormgeving wordt het RDM-gebied voorzien van een stoer, ‘Rotterdams’ beeld dat, als de Stadsvloot uitvaart, ook in de rest van Rotterdam zichtbaar wordt gemaakt.

Naast de eerste prijs voor Stadshaven – Stadskade – Stadsvloot, werden ook een tweede, derde, publieksprijs en drie eervolle vermeldingen toegekend. De tweede prijs ging naar Park van Noach van Eelco Dekker, Judith Egberink, Inga Hilburg, Joost Woertman en Chris Luth. Hun ontwerp presenteert een ongekunsteld voorstel om het gebied over te laten aan geleidelijke programmering, planten en dieren: pioniersvegetatie, insectenasiel, plant – en diergerichte kennisindustrie en het spontaan opduiken van verscheidene lokale en internationale diersoorten.

De derde prijs ging naar STOA van Robert Verrijt en Floris Cornelisse. Vergeleken bij de meer ruige concepten van de eerste- en tweedeprijswinnaar, valt de aanpak van STOA op door een meer verfijnde en architectonische aanpak, met als inzet de kwaliteit van de openbare ruimte. Het is een van de weinige plannen die een nieuwe fysieke verbinding (de stoa) voorstellen, waarlangs zich in de loop der tijd verschillende programma’s kunnen ontwikkelen.  Drie ontwerpen kregen van de jury een eervolle vermelding: Rebel Trans-Formation, Platforum, en Eco-Logical. De EDBR-Publieksprijs was voor Dock On!

De jury bestond uit Zef Hemel (DRO Amsterdam), Francine Houben (Mecanoo Architecten), Henk de Bruijn (Havenbedrijf Rotterdam), Joep van Lieshout (Atelier van Lieshout) en Olivier Thill (Atelier Kempe Thill). Zij hebben de plannen vooral beoordeeld op de manier waarop het water van de Dokhaven wordt gebruikt, op de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen, op de cultuurhistorische aspecten en op strategieën waarin op een slimme manier begrippen als tijdelijkheid en flexibiliteit zijn verwerkt. Ook lette de jury op de betekenis die de voorstellen kunnen hebben voor de stad Rotterdam.