Nieuws

Bonnema”s erfenis

Woensdag 24 mei spraken de inwoners van Leeuwarden zich via een referendum uit over de ontwikkelingen van Zaailand, het grote centrale plein in Leeuwarden waaraan het Nieuw Fries Museum moet komen te liggen.

In 2001 begonnen de gemeente Leeuwarden en ING Real Estate (de beheerder van een groot deel van de winkelruimte rondom het plein) een onderzoek naar de mogelijkheden om deze stedelijke ruimte aantrekkelijker te maken; op niet-marktdagen wordt Zaailand vooral gebruikt als parkeerplaats. Een jaar later leek de oplossing nabij toen bekend werd dat architect Abe Bonnema een legaat van 18 miljoen Euro had nagelaten aan het Fries Museum. Aan het legaat verbond hij echter wel voorwaarden: het geld zou moeten worden besteed aan de bouw van een nieuw museum aan het Zaailand en de architect voor dit nieuwe museum moest Hubert-Jan Henket zijn. In september 2003 presenteerde Henket twee varianten voor het plein met museum: één met museum en een pleinwand en één met museum maar zonder pleinwand.

Niet iedereen was enthousiast, en dat lag niet aan het ontwerp van Henket. Velen vroegen zich af waarom er een Nieuw Fries Museum moest komen, het ‘oude’ Friese museum was immers een aantal jaren eerder ingrijpend door Gunnar Daan verbouwd, nieuwbouw leek niet dringend noodzakelijk. Ook vroeg men zich af of de 115 miljoen euro die de vernieuwing van Zaailand naar verwachting gaat kosten, te rechtvaardigen is. Tegenstanders van het plan organiseerden een referendum waarin de volgende vragen werden voorgelegd:

Bent u voor of tegen het project Nieuw Zaailand?

en

Stel dat er een meerderheid voor het project Nieuw Zaailand is, welke variant heeft dan uw voorkeur? (met pleinwand, zonder pleinwand, maakt niet uit, geen enkele want ik ben tegen het project).

Uiteindelijk brachten 43% van de stemgerechtigden hun stem uit. Hiervan was 62% tegen het plan, maar het aantal van 19.374 tegenstemmers was niet voldoende om de kiesdrempel van 21.790 te halen. Een derde van de stemmers gaf bij vraag twee de voorkeur aan de bebouwing met pleinwand. Het ziet er dus naar uit dat Leeuwarden een nieuw museum krijgt aan een nieuw plein. Alleen de gemeenteraad kan nu nog roet in het eten strooien, deze zal zich op 7 juni uitspreken over de referendumuitslag.