Nieuws

Riek Bakker adviseur gebiedsontwikkeling

Minister Dekker (VROM) heeft landschapsarchitect en stedebouwkundige Riek Bakker benoemd tot adviseur gebiedsontwikkeling. Tot voor kort was Riek Bakker voorzitter van de adviescommissie Gebiedsontwikkeling. Deze commissie heeft op 23 november 2005 haar eindrapport uitgebracht. Minister Dekker heeft de inhoud van dat rapport omarmd.

Riek Bakker onderneemt in 2006 als adviseur een aantal gerichte activiteiten om gebiedsontwikkeling in de praktijk verder te versterken. Een aanpak gericht op het creëren van praktische voortgang voor projecten. En een aanpak gericht op het betrokken maken en houden van relevante organisaties en functionarissen.

Gebiedsontwikkeling is een samenhangende, ondernemende aanpak van sociaal economische opgaven, woningbouw, bedrijfsterreinontwikkeling, infrastructuur, landschapsontwikkeling en wateropgaven. Het gaat om grote, fysiek ruimtelijke projecten, waarbij (financiële) samenwerking tussen publiek en private partijen noodzakelijk is.

Minister Dekker heeft deze aanpak geïntroduceerd in haar Nota Ruimte en ziet dit als de manier om op regionaal niveau op afgewogen wijze invulling te geven aan een kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkeling. Zij heeft ter bevordering van deze aanpak in 2005 de adviescommissie gebiedsontwikkeling ingesteld. Deze heeft de aanpak beoordeeld aan de hand van ontwikkelingen bij veertien voorbeeldprojecten.