Nieuws

Jaap Bakema Fellowship

J.B. Bakema (1914-1981) is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse architecten geweest en heeft een grote rol gespeeld als ontwerper, theoreticus, docent en popularisator van de professie. Zijn brede interesse voor de gebouwde omgeving (van stoel tot stad), zijn overtuiging van de maatschappelijke betekenis van de architectuur en stedenbouw en zijn internationale oriëntatie maken hem tot de inspiratie voor een fellowship bestemd voor onderzoek dat nieuwe perspectieven kan openen op ontwerp, gebruik en perceptie van de gebouwde omgeving.

Dat is de reden waarom het Nederlands Architectuurinstituut en A10 new European architeture de Jaap Bakema Fellowship hebben ingesteld. Van Bakema Fellows wordt verwacht dat zij het geldbedrag dat aan de beurs verbonden is, besteden aan speculatief en verkennend (ontwerpend) onderzoek op het snijvlak van architectuur, techniek en samenleving. De beurs, 10.000 euro groot, wordt verstrekt als bijdrage aan oorspronkelijk onderzoek dat betrekking heeft op deze terreinen die zo’n belangrijke rol speelden in het werk en denken van de architect naar wie de beurs is vernoemd, Jaap Bakema. (De 10.000 euro is overigens een gift van een geldschieter die op de achtergrond wil blijven.) Daarnaast wordt van Bakema Fellows verwacht dat zij resultaten van het onderzoek presenteren in het NAi in Rotterdam en publiceren in A10 new European architecture. Het behoort tot de mogelijkheden om in verband met het onderzoek te verblijven in John Hejduks Wall House in Groningen; voorts is het mogelijk om gebruik te maken van onderzoeksfaciliteiten van het NAi.

Aanmeldingen voor de eerste fellowship dienen uiterlijk 1 september 2006 ingediend te zijn bij de Jaap Bakema Foundation, per post of e-mail.

Het bestuur van de Jaap Bakema Foundation, bestaande uit Aaron Betsky (directeur NAi), Felix Claus (architect Claus en Kaan Architecten, Jo Eyk (kunstverzamelaar en eigenaar van het Hedge House in Wylre), Hans Ibelings (uitgever en redacteur A10 new European architecture) en Ed Taverne (emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis), selecteert uiterlijk 1 oktober 2006 een fellow.