Nieuws

Op bezoek bij de Belastingdienst

Een van de complexen die tijdens de Dag van de Architectuur wordt opengesteld, is het Walterboscomplex in Apeldoorn. Sinds de jaren zestig is hier de Belastingdienst gehuisvest. Het complex ondergaat momenteel een metamorfose.

In 1996 is de Rijksgebouwendienst begonnen met een herhuisvestingprogramma voor de Belastingdienst in Apeldoorn ter bevordering van de efficiency. De huisvesting op 23 locaties wordt teruggebracht tot drie. Een van die drie locaties is het Walterboscomplex. Het oorspronkelijke complex dateert uit de jaren zestig en werd ontworpen door Piet Zanstra. Oorspronkelijk lag het in een bosachtige setting en bestond uit een onderbouw met algemene functies en daarop vier kantoortorens. In de loop van de tijd werden er gebouwen toegevoegd en richtte men een deel van het bos in als parkeerterrein.

De onderbouw, kelders en later toegevoegde gebouwen zijn in het kader van de herontwikkeling gesloopt. De door Zanstra ontworpen kantoorgebouwen zijn door Rob Hootsmans (Rgd) gerenoveerd. De kenmerkende horizontale geleding is daarbij behouden gebleven. De voornaamste ingrepen betreffen het vervangen van de bestaande gevelelementen door verdiepingshoge glazen puien, het voor de medewerkers toegankelijk maken van de balkons (voorheen werden deze alleen gebruikt door glazenwassers), en het aanbrengen van horizontale lamellen als zonwering aan de buitenzijde van het balkon.

De twee ruime binnentuinen die zich in het plintgebouw bevinden doen de molservaring even verdwijnen (ontwerp Bosch Slabbers tuin en landschapsarchitecten). De grove dennen die in de binnentuinen gepland zijn steken boven het waterdak van de plint uit, waardoor de kruinen zichtbaar zijn vanuit de parkachtige omgeving rond de kantoortorens. Dit park, eveneens een ontwerp van Bosch Slabbers, zal anders dan voorheen deel uitmaken van de omgeving. Het struikgewas wordt opgeschoond, alleen waardevolle beplanting blijft behouden, er worden bomen aangepland, er komt een nieuwe padenstructuur, waaronder een fietspad dat dwars over het complex zal lopen, er komt een beeldentuin en naar alle waarschijnlijkheid ook een kleine speeltuin.

Naar verwachting zal het complex in het voorjaar van 2007 gereed zijn.

De bijdrage van Neutelings Riedijk architecten is vanaf de openbare weg alleen zichtbaar in de vorm van rvs lichthappers in het water. Maar er is meer. Neutelings Riedijk ontwierp de ondergrondse parkeergarage en een ondergronds plintgebouw dat de zes kantoortorens met elkaar verbindt. De plint dient niet alleen als verkeersruimte, hier komt ook de centrale entree, het biedt plaats aan de bedrijfskantine en tal van vergaderruimten. De figuren die in het beton van de gang zijn gedrukt, zijn, evenals de reliëfs op de lichthappers, een kunstbijdrage van Rob Birza.

1 foto Thea van der Heuvel

Twee nieuwe torens zijn aan het complex toegevoegd. Bij de situering van deze torens is rekening gehouden met de oorspronkelijke symmetrie die in het plan van Zanstra zat. Net als de gerenoveerde Zanstra-torens zijn de door DP6 architectuurstudio ontworpen torens volledig van glas. Aan de zuidzijde is zonwering toegepast in de vorm van lamellen die los van de gevel hangen. Ook de gezeefdrukte prints op de ramen (ontwerp Harmen Liemburg) hebben een zonwerende functie. Bijzonder is dat de kantoorvloeren zijn opgehangen aan de kern van de toren, waarin zich de verticale stijgpunten, installaties en toiletten bevinden. Dit was mogelijk omdat er zogenaamde Bubbledeckvloeren zijn gebruikt. Deze vloeren hebben in de kern nauwelijks constructieve waarde en zijn daarom gevuld met kunststof bollen. Boven de kolommen, die zich in dit geval langs de gevel bevinden en een enkele in de kantoorruimte zelf, worden de bollen weggelaten en is extra bewapening aangebracht – verborgen kolomkoppen. Het voordeel van deze vloeren is minder gewicht en minder constructieve hoogte. Door de dunnere vloeren oogt het gebouw licht en transparant en past hierdoor goed bij het image dat de Belastingdienst graag wil uitstalen.