Nieuws

Uitslag Archiprix 2006

De Archiprix wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse ontwerpopleidingen. De jury van Archiprix 2006 heeft een eerste prijs toegekend aan De zolder van Duitsland ontworpen door Seth de Rooij. Een tweede Prijs ging naar het project Ontspanningsplaats ZENNEZ van Jan Hendrik Bos. Verder waren er twee eervolle vermeldingen.

Eerste prijs: De zolder van Duitsland door Seth de Rooij, Academie van Bouwkunst Arnhem, studierichting Architectuur. 'Het huidige Dresden is een volledig arbitrair ingevuld openluchtmuseum aan het worden. Een plek waar termen als 'das unglück' en 'wir haben es nicht gewußt' letterlijk gestalte krijgen. De verloochening van de recente geschiedenis is de aanzet geweest voor deze studie. Als reactie op de heersende drang om de geschiedenis te negeren maakte ik een ontwerp voor een door de vuurstorm uitgebrand pakhuis, de Erlwein-Speicher.'

Tweede prijs: Ontspanningsplaats ZENNEZ door Jan Hendrik Bos, Academie van Bouwkunst Rotterdam, studierichting Architectuur. 'De architectuur van ZENNEZ is als een machine en refereert aan het vanzelfsprekende en robuuste karakter van civiele architectuur. ZENNEZ is een ontspanningsplaats voor de mens, een noodzaak om te kunnen functioneren in een steeds verder verstedelijkende samenleving. De thermen kregen een veilige plek in de holtes van het gebouw en spelen een spel met het klimaat en met het water: zoet en zout, eb en vloed. De dynamische condities van het omringende landschap worden in het gebouw tot een intense locale architectuurervaring gemaakt.'

Eervollevermeldingen zijn er voor:

Bedankt voor de bloemen door Boris Hocks, TU Delft, studierichting Stedenbouw. Het plan presenteert strategische en ruimtelijke oplossingen voor veranderingen in de Duin- en Bollenstreek. Dit gebied staat een ingrijpende transformatie te wachten. Op grond van de vastgestelde randvoorwaarden, onmogelijkheden, kenmerken en potenties heeft Boris Hocks drie eindbeelden of modellen gedefinieerd.

Geschiedenis van een groot huis door Bas van Vlaenderen, Academie van Bouwkunst Amsterdam, studierichting Architectuur. Dit project presenteert de herstructurering van een oude portiek etageflat in Amsterdam Geuzenveld tot een geheel nieuwe flexibele structuur waarbinnen het aanbod van woningtypes geleidelijk getransformeerd kan worden. In eerste instantie zullen de flats ruimte bieden aan de grote gezinnen die er nu wonen. Vervolgens worden starterswoningen gerealiseerd. In het laatste stadium wordt het blok getransformeerd in luxe koopwoningen.

De cijfers:

De hogere Nederlandse ontwerpopleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en/of landschapsarchitectuur selecteren jaarlijks hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix. De opleidingen konden voor de jaargang 2006 de volgende aantallen plannen inzenden: Delft 9, Amsterdam 4, Eindhoven 4, Rotterdam 3, Tilburg 2, Wageningen 2, Arnhem 1, Groningen 1 en Maastricht 1. Maximaal 27 plannen in totaal. Archiprix ontving 23 inzendingen. Voor het eerst sinds jaren werd niet het maximale aantal ingezonden. Uit Delft kwamen dit jaar 7 inzendingen, uit Rotterdam 2, Groningen stuurde voor deze ronde geen afstudeerplan in.

Van de 23 ingezonden plannen waren er 19 met als afstudeerrichting architectuur, 2 plannen van de afstudeerrichting stedenbouw en tenslotte werden 2 projecten ontworpen door studenten landschapsarchitectuur. Amsterdam is onverminderd populair als locatie, ruim een kwart van de plannen is gesitueerd in de hoofdstad. Zes projecten hebben een buitenlandse locatie. Het percentage vrouwelijke deelnemers loopt steeds verder terug! Was het percentage vrouwen in de jaren rond de eeuwwisseling nog 30 procent, in 2006 is het met de helft teruggelopen tot 16 procent. Dit terwijl het percentage vrouwelijk studenten grofweg het dubbele bedraagt.

De Jury:

De jury 2006 bestond uit: Jan Benthem (architectuur), Hilde de Boer (stedenbouw), Jacob van Rijs (architectuur), Marieke Timmermans (landschapsarchitectuur) en Pieter van Wesemael (theorie). De secretaris van de jury was Henk van der Veen van Archiprix. De jury signaleerde bij het beoordelen van de projecten enkele tendensen. Zo zijn er een aantal projecten die betrekking hebben op hergebruik en het verleden. Het bevreemd de jury dat uit die plannen geen diepgaande kennis van de geschiedenis blijkt. 'Als de wortels van het vakgebied bekend zijn kan men voortbouwen op de bestaande kennis en inzichten in plaats van zelf het wiel proberen uit te vinden', merkt de jury op.

De jury mist grensverleggende toekomstvisies onder de inzendingen. 'In voorgaande jaren is door verschillende jury's gewezen op de achterblijvende ontwikkeling van de stedenbouw; er werd zelfs gesproken over 'crisis in de stedenbouw'. Als we nu constateren dat er in de architectuur een gebrek aan toekomstvisie heerst kan men zich, enigszins polemisch en provocerend, afvragen of dit wellicht een voorbode is van een 'crisis in de architectuur?'' stelt de jury in haar rapport. Maar wat bovenal opvalt is dat de inbreng van andere disciplines vaak ontbreekt. Dat staat volgens de jury in een aantal gevallen de kwaliteit van het ontwerp in de weg. 'Het is (…) als voorbereiding op de beroepspraktijk, waar de ontwerper vaak opereert in ontwerpteams, van groot belang als er al in de studie samengewerkt wordt met vertegenwoordigers van disciplines die voor de opgave van belang zijn.'