Nieuws

Bos en Lommerplein Amsterdam

Voor wie het gemist heeft: op last van de burgemeester van Amsterdam zijn dinsdagavond 90 woningen van een twee jaar oud complex op het Bos en Lommerplein (Amsterdam) ontruimd. Vierentwintig winkeliers moesten vanmorgen hun panden ontruimen. En dit alles omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Het complex  bestaande uit 12.000m2 winkels, 96 appartementen, een dubbeldeks parkeergarage, kantoorruimten en een bibliotheek kwam dit voorjaar  ook al in het nieuws nadat een scheur in het parkeerdak was ontstaan nadat er  een vrachtauto overheen was gereden – het dak van de parkeergarage wordt ook gebruikt als marktplein.

TNO maakte toen een rapport op en constateerde dat er geen direct gevaar was. Toch besloten eigenaar Fortis Vastgoed – We do create, projectontwikkelaar Multi Vastgoed – Wonen op Maat, en aannemer Hillen & Roosen – Meer dan 100 jaar vakmanschap – tot verder onderzoek. Uit dit maandag gepresenteerde onderzoek, blijkt de situatie zo ernstig te zijn, dat de bestuurders van Amsterdam nagenoeg direct tot evacuatie zijn overgegaan. Van de vijftien locaties die zijn onderzocht werden twaalf tot risicolocatie aangewezen, aldus de Volkskrant vanmorgen. Het grootste probleem lijkt dat de constructie afwijkt van de bouwtekeningen: op sommige plaatsen komt de betondikte niet overeen met dat wat op de tekeningen staat aangegeven of is de wapening anders.

Zolang niet duidelijk is wat er nu precies mis is met de constructie en niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de directievoering, kunnen wij niet meer melden dan dat wat in de landelijke dagbladen reeds geschreven is.

Een paar zaken vallen op in deze berichtgeving:

De betrokken commerciële partijen Hillen & Roosen, Multi Vastgoed en de huidige eigenaar van het complex Fortis Vastgoed hebben besloten uit een mond te spreken en stelden Kay van de Linde aan als persvoorlichter. Van de Linde was onder meer campagneleider van Pim Fortuyns Leefbaar Nederland en onlangs nog voor Rita Verdonk toen zij zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de VVD. Van de Linde zou eens gezegd hebben: 'Eigenlijk zijn er maar twee soorten campagnes. Of je verdedigt het establishment en komt met de leus 'Kies Kok' of je zet je af tegen de gevestigde orde en spreekt over 'de puinhopen van paars'.'

Een ANP bericht meldt dat de drie partijen het besluit van de gemeente respecteren – hebben ze een andere keus vraag je je af? – en zich tot doel hebben gesteld om alles te doen wat binnen hun vermogen ligt om de overlast van de bewoners en winkeliers zoveel mogelijk te verlichten […] Over eventuele schadevergoedingen is nog niets afgesproken maar ''ze zullen de mensen zeker niet in de kou laten staan'', aldus Van de Linde in dit bericht. ''Ze hebben in ieder geval geen behoefte aan veel juridisch getouwtrek en mensen die aan kunnen tonen dat ze schade hebben ondervonden van de ontwikkelingen rondom de parkeergarage worden zo snel mogelijk geholpen.''

Eigenlijk nog opmerkelijker is dat de architect van het complex, architectenbureau Vera Yanovshtchinsky  – nog niet – de schuld krijgt. In het NRC Handelsblad wordt vandaag uit monde van een niet met name genoemde ‘een kenner van de bouwwereld’ architecten zelfs neerzet als mensen van wie “je niet veel bouwtechnische rekenvaardigheden moet verwachten” en „Architecten zijn geveltoeristen.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.