Nieuws

Eo Wijersprijs voor team West 8

Op 30 juni reikte burgemeester Jorritsma (Almere) de Eo Wijersprijs uit aan de inzending Markeroog van West 8 i.s.m. Boskalis, AT Osborne en Witteveen + Bos. De tweede prijs kende de vakjury toe aan de inzending De IJ-werken, door Dijk&co Landschapsarchitectuur, Annemieke Diekman Landschapsarchitecten, Must Stedebouw, DSP-groep en anderen. Beide prijswinnaars krijgen 15.000 euro.

Volgens de Eo Wijers Stichting is er in ons land meer dan ooit behoefte aan groot denken in combinatie met visionair handelen. De stichting daagt de politiek dan ook uit mee te denken over daadwerkelijke uitvoering van onder meer de nieuwe waterstaatkundige werken uit het winnende ontwerp. De wateropgave is bij de prijsvraag als ingang genomen, omdat deze hoe dan ook dwingt tot bovenlokaal denken en handelen. Rijksadviseur voor het landschap en voorzitter van de vakjury Dirk Sijmons: ‘Het gaat om voorstellen voor nieuwe waterstaatkundige werken, waarmee de cultuurhistorie van morgen, vandaag kan worden gemaakt’.

De even betoverende als ogenschijnlijk controversiële inzending Markeroog blijkt bij nadere bestudering een zeer compleet ambitieus toekomstperspectief voor de regio te bieden. De jury herkent er een verdere uitwerking in van ideeën die ook tijdens de Waterbiënnale van 2005 boven kwamen drijven. Het IJmeer is in Markeroog een groot, binnenstedelijk meer geworden. Het is groot genoeg om ecologisch te functioneren zelfs als een deel van de oevers verstedelijkt wordt. Op een volgens de jury indrukwekkende manier ontstaat zo een gesloten metropolitaan landschap met het IJmeer als binnenmeer.

Tweede prijs

Bij tweede prijswinnaar De IJ-werken vormt een nieuwe dam – de Markerdijk tussen Almere Buiten en Marken de onmisbare voorwaarde. Deze dijk scheidt het IJmeer en het Markermeer van elkaar. Het Markermeer wordt zo ‘de belangrijkste waterbuffer van Noordwest-Nederland, waar grote peilfluctuaties mogelijk zijn’. Het IJmeer krijgt een constant peil dat gelijk is aan het waterpeil van het IJ en de Amsterdamse grachten. Deze scheiding van IJmeer en Markermeer kan volgens de jury gunstig uitwerken voor de ecologie. Het IJmeer wordt er helderder door en ecologische processen die nu door het troebele water geremd worden, kunnen op gang komen. De jury beaamt dat De IJ-werken een integrale goed onderbouwde bijdrage is aan de discussie toekomst van niet alleen het IJmeer, maar van Noordvleugel van de Randstad als geheel.

IJmeer

Het kabinet besluit binnenkort over de plannen voor de noordvleugel, de discussie A6/A9 verengt zich. De prijsvraaginzendingen laten echter zien dat er ruimte is voor verbreding van het speelveld. Er zijn uitstekende mogelijkheden om het IJmeer uit te laten groeien tot het toekomstige waterpark van de noordvleugel van de Randstad. De kansen moeten dan wel op korte termijn verzilverd worden. De daadwerkelijke realisatie van sleutelprojecten rond het IJmeer is echter complex door de grote bestuurlijke drukte, onduidelijk regionaal leiderschap en in het geding zijnde belangen zoals verstedelijking, infrastructuur, recreatie, natuur, milieu en veiligheid.