Nieuws

Grote Markt Groningen

Zeven architecten zijn uitgenodigd om een schetsontwerp te maken voor het Groninger Forum, de parkeergarage en de Nieuwe Markt, die onderdeel uitmaken van de ingrijpende opknapbeurt Grote Markt Oostzijde. Nadat Jo Coenen bakzeil had gehaald, het meerdendeel van de stadjers stemden in februari 2001 tegen zijn voorstel om de vernieuwing te concerenen aan de noordzijde en onder de Grote Markt een parkeergarage aan te leggen, mochten Neuteling Riedijk in juni 2003 een nieuwe stedenbouwkundige visie presenteren. Zij concentreerden zich op de oostzijde. In hun voorstel wordt de Naberpassage gesloopt en schuift de rooilijn aan de oostkant 15 meter naar het plein toe, met deze ingreep wordt de vooroorlogse situatie hersteld. Door het opschuiven van de rooilijn ontstaat er achter de oostwand een nieuwe openbare ruimte, hieronder zouden een parkeergarage en een fietsenstalling kunnen komen. Deze visie is onderzocht op financiƫle haalbaarheid, er werd gekeken of de geplande functies er een plaats in kunnen vinden, en of het in realiseerbaar is. Na drie jaar rekenen is het eindelijk tijd voor tekenen.

Erick van Egeraat Associated Architects, Foreign Office Architects, Neutelings Riedijk Architecten, NL Architects/bureau Bouwkunde, UN Studio, Wiel Arets Architects & Associates en Zaha Hadid Architects zijn uitgenodigd een ontwerp te maken op basis van een concept Programma van Eisen.

In december beoordeelt een commissie of de schetsontwerpen technisch en financieel haalbaar zijn en bepaalt ze welke ontwerpen worden voorgelegd aan de inwoners van Groningen. De ontwerpen worden in januari 2007 gepresenteerd. De stadjers krijgen daarna 14 dagen de tijd om hun voorkeur kenbaar te maken. Tegelijkertijd komt de commissie tot haar oordeel. Beide voorkeuren worden door burgemeester en wethouders verwerkt tot een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit welke architect het definitieve ontwerp gaat maken.

De investeringen voor de overheden zijn geraamd op 40 miljoen euro. Daarvan neemt de gemeente Groningen 31,25 miljoen euro voor zijn rekening. Het resterende deel moet uit subsidies komen.