Nieuws

Neutelings Riedijk Architecten ontwerpt stadskantoor Deventer

Na een Europese aanbesteding werden vijf bureaus gevraagd een ontwerp te maken voor het nieuwe Deventer stadskantoor/bibliotheek. De gunningscommissie waarin alle politieke partijen, met uitzondering van de SP, in vertegenwoordigd waren koos voor het opvallende ontwerp van Neutelings Riedijk.

De opgave betrof het ontwerp voor een nieuw stadskantoor en bibliotheek aan het Grote Kerkhof in het centrum van Deventer. Nieuwbouw is nodig omdat de bibliotheek en de werkplekken van de ambtenaren niet meer voldoen. Tweeëntwintig bureaus dongen mee, begin april werd aan vijf gevraagd een ontwerp te maken: de Architecten Cie., Architectuurstudio Herman Hertzberger, het Franse architectenbureaubureau Ibos & Vitart, Kraaijvanger Urbis en Neutelings Riedijk.

Hoewel een enquête onder de lezers van De Stentor uitwees dat de voorkeur werd gegeven aan het ontwerp van Kraaijvanger Urbis (35% van de 374 stemmen die waren uitgebracht) koos de gunningscommissie voor het ontwerp van Neutelings Riedijk – dat bij de publieksstemming op een goede tweede plaatst kwam met 24% van de stemmen. Het advies van de commissie is bindend.

Volgens de toelichting van het architectenbureau bestaat de basisstructuur van het stadskantoor/bibliotheek uit een mozaïek van historische en nieuwe gebouwen, verbonden door een netwerk van openbare routes. Deze routes komen samen op een nieuw stadsplein dat centraal gelegen is in het binnengebied, achter het Grote Kerkhof. Aan dit nieuwe plein liggen het informatiecentrum, de stadswinkel en de bibliotheek op de twee niveaus. Het plein zelf wordt overdekt door een koepelgebouw, waarin het stadskantoor komt.

Het historische Stadhuis en het Oude Landhuis blijven behouden als plaatsen voor bestuur en ceremonie. De voorbouw van de Schouwburg wordt gerenoveerd als publieksentree voor het complex, met het Stadscafé en de Stadsfeestzaal op de verdieping. De negentiende-eeuwse school aan de Polstraat wordt verbouwd tot kantoor.

De commissie prees het ontwerp om de naadloze aanpassing in de historische stedenbouwkundige omgeving. Veel waardering is er ook voor het feit dat zowel de foyer van de voormalige schouwburg als ook het bestaande schoolgebouw en een deel van het huidige stadskantoor een tweede leven krijgen. Het Stadskantoor dat dateert uit begin jaren tachtig en destijds de kroon was op de revitalisering van de omgeving, wordt gedeeltelijk gehandhaafd en geïntegreerd in het ontwerp. De gepresenteerde nieuwbouw is zeer contrastrijk en uitermate functioneel, aldus de commissie.

De nieuwbouw zal naar verwachting rond de 45 miljoen euro gaan kosten en moet in 2010 klaar zijn.