Nieuws

Aaron Betsky verlaat NAi

Aaron Betsky, directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), verlaat per 27 oktober 2006 het internationale instituut waaraan hij vijf en een half jaar leiding gaf. Betsky treedt op 21 november 2006 in dienst als directeur van het Cincinnati Art Museum, een van de oudste en grotere kunstmusea in de Verenigde Staten.

De Raad van Toezicht en medewerkers van het NAi betreuren het vertrek van hun directeur zeer, maar hebben alle begrip voor deze stap die Betsky nieuwe uitdagingen en kansen biedt in zijn vaderland. Op korte termijn start de Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Hans Andersson, de procedure om een nieuwe directeur te vinden voor het NAi.

Betsky trad in 2001 als directeur van het NAi in dienst. Onder zijn hoede maakte het NAi in de afgelopen vijf en een half jaar 80 tentoonstellingen en werd er een uitgebreid programma met lezingen en activiteiten opgezet. Hij initieerde de reizende NAi-tentoonstellingen en door zijn inzet nam de afgelopen jaren het aantal reizende tentoonstellingen van het NAi in het buitenland fors toe. Daarnaast zorgde Betsky ervoor dat in 2005 het Open Maquettedepot van het NAi een feit werd en bracht het NAi het eerste nummer van het Architectuurbulletin uit, een nieuw tijdschrift met essays over de ontworpen omgeving. Zijn meest recente wapenfeit is het opzetten van de eerste dependance van het NAi, het Architectuurinstituut Maastricht. Dit nieuwe Architectuurmuseum wordt op 2 september a.s. geopend door minister Van der Hoeven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aaron Betsky: 'Het Cincinnati Art Museum is een schitterende instelling met een roemruchte geschiedenis dat nu klaar is om een slag te slaan naar de toekomst. Ik ben zeer vereerd dat ze mij gevraagd hebben om daaraan leiding te geven.  Ik heb er veel zin in, het is een nieuwe uitdaging, en het betekent ook dat ik me bezig kan houden met visuele cultuur in een breder veld'.