Nieuws

Transferium Barneveld – VHP s+a+l

Het slaperige Station Barneveld Noord, waar eens in het half uur een trein stopt, zal zich in de nabije toekomst tot een levendig knooppunt van activiteiten ontwikkelen. Dat is tenminste de inzet van gemeente en provincie. Hiertoe wordt de oude spoorlijn tussen Ede en Amersfoort getransformeerd tot een metroachtige Light Rail met kwartiersdienst, en is recentelijk het Transferium Barneveld Noord opgeleverd.