Nieuws

3e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

POWER – Producing the Contemporary City is het thema van de derde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam die op 24 mei 2007 in de Kunsthal van start gaat. Twee grote tentoonstellingen, Visionary Power en De Nieuwe Nederlandse Stad, te zien tot en met 2 september 2007, zullen tonen hoe architectuur en stedenbouw weer een prominente rol kunnen spelen binnen het complexe krachtenveld dat de hedendaagse stad voortbrengt. Curator van de biënnale is dit keer het in Rotterdam gevestigde Berlage Instituut, het internationaal gerenommeerde postdoctorale onderwijsinstituut voor architecten en stedenbouwkundigen.

De krachtsverhoudingen in de hedendaagse stad zijn het onderwerp van de twee hoofdtentoonstellingen van de biënnale. Nooit eerder woonden zoveel mensen in een stedelijke omgeving: vandaag de dag nog de helft van de wereldbevolking, in 2050 naar verwachting tweederde van de mensheid. Tegelijkertijd is de stad het speelveld geworden van uiteenlopende vormen van macht en ingrijpende effecten van globalisering. Behalve politiek en markt zijn krachten als angst, migratie, vergrijzing, consumptie en toerisme belangrijke aanjagers van stedelijke ontwikkeling. Al deze tendensen maken de vormgeving van de stad steeds complexer, met als gevolg dat nog maar weinig architecten de stad benaderen als denkbare eenheid. Terwijl de steden onstuimig groeiden, raakte het traditionele architectonische manifest over de stad in onbruik. Twee vragen zijn nu actueler dan ooit: Wie ‘produceert’ de hedendaagse stad? En wie is er verantwoordelijk voor onze stedelijke leefomgeving van morgen? De twee tentoonstellingen van de biënnale, Visionary Power en De Nieuwe Nederlandse Stad gaan uitgebreid op deze vragen in.

Verbeeldingskracht

Visionary Power is een warm pleidooi voor hernieuwde architectonische verbeeldingskracht om de toekomst van onze steden gestalte te geven. Basisidee is dat de groeiende complexiteit van onze stedelijke omgeving geen aanleiding mag zijn voor het einde van de relatie tussen architectuur en de stad; aan strategieën voor de stad is juist nu meer behoefte dan ooit.

Visionary Power legt de invloedrijkste krachten bloot die de hedendaagse stad ‘produceren’. Vooraanstaande theoretici en architecten als Stephen Graham, Lieven de Cauter, Pier Vittorio Aureli, Brillembourg & Klumpner en John Urry zijn uitgenodigd hun onderzoek te presenteren naar ‘Corporate Cities’ (mondiale geldstromen), ‘Hidden Cities’ (angst), ‘Capital Cities’ (representatie), ‘Informal Cities’ (migratie) en ‘Spectacle Cities’ (toerisme). Hun bevindingen, vastgelegd in interviews en beelden, monden uit in kritische en urgentevragen over de toekomst van de stad. Deze zijn op hun beurt uitgangspunt voor vijftien projecten in steden die als voorbeeld dienen van de onderzochte verschijnselen,zoals Mumbai, Caracas, Johannesburg, Brussel, Karachi. De projecten en visies worden ontwikkeld door vijftien architectenbureaus uit de betreffende regio’s, jonge professionals van een generatie die meer dan ooit geconfronteerd worden met de vraag hoe we in onze toekomstige steden moeten (over)leven.

Nederlands perspectief

Met vijf studies naar stedelijke regio’s in Nederland vormt De Nieuwe Nederlandse Stad het contrapunt van dit internationale onderzoek. Handhaving van de Nederlandse internationale concurrentiepositie in een tijdperk van globalisering en wereldwijde explosieve verstedelijking vraagt om een flinke schaalsprong in het bestuurlijke en stedenbouwkundige denken over de Nederlandse stad. Daarom nodigt de Rotterdamse architectuurbiënnale, in nauwe samenwerking met de betrokken overheden, vooraanstaande Nederlandse architectenbureaus met internationale ervaring uit om plannen te maken binnen het hogere schaalniveau en langere termijn perspectief van De Nieuwe Nederlandse Stad. Zij maken voorstellen voor stadsregio’s als de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, het kenniscluster Brabantstad, het KAN-gebied (Arnhem-Nijmegen) en de driehoek Maastricht-Aken-Luik.

Ontmoetingsplek

De tot Power Lounge getransformeerde benedenhal en de grote aula van de Kunsthal zijn van 24 mei tot en met 10 juni de centrale ontmoetingsplek van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. De Power Lounge is tijdens de openingsweken het hart van de biënnale, de plek waar professionele gasten uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten, en waar het debat zal plaatsvinden. Belangstellenden kunnen er debatten, lezingen en conferenties bijwonen. Daarnaast is de Power Lounge een platform voor publieke en private partijen in het stedelijke krachtenveld, die betrokken zijn bij de totstandkoming van de biënnale of zich bij het thema betrokken voelen. Het maatschappelijk urgente thema van de biënnale is daarmee gekoppeld aan de sociaal-maatschappelijke en politiekeconomische werkelijkheid. Als ontmoetingsplek moet de biënnale leiden tot nieuwe ideeën en tot daadwerkelijke samenwerking van politiek, cultuur en economie.

De twee hoofdtentoonstellingen van de biënnale, Visionary Power en De Nieuwe Nederlandse Stad, zijn tot en met 2 september 2007 te zien in de grote zaal van de Kunsthal. Van 24 mei tot en met 10 juni fungeert de benedenzaal van de Kunsthal als Power Lounge: drie weekends en twee weken lang conferenties, lezingen, kleine presentaties, workshops en events.