Feature

Shanghai Wereldexpo – update

De afgelopen maanden hebben 8 internationale ontwerpteams een ontwerp gemaakt voor het 40 ha grote centrale park van de Sanghai 2010 wereldtentoonstelling. De NITA Design Group, een samenwerking van Nederlandse en Chinese ontwerpers, heeft de 1e prijs gewonnen.

‘Op het voormalig haven terrein is een strook van 500 meter breed en 3 kilometer lang gereserveerd voor groen dat na de expo de rol van stadspark gaan vervullen.  Om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen het veelvormige expo-terrein en het park wordt het maaiveld aan één zijde opgetild tot een hoogte van 15 meter. Hierdoor ontstaat een reusachtige grondwal. Met uitzicht over de rivier en de oude havens kan dit een magische plek voor grootschalige voorstellingen worden. In het westen van het park blijven de indrukwekkende havenrelicten behouden en zullen onderdeel van het park gaan vormen. Zo komen in de hijskranen de ‘Hanging Gardens of Shanghai’ te zweven en zullen de havenbekkens de nieuwe boulevard vorm geven.

De basisstructuur van het park is geïnspireerd op een denkbeeldige inwerking van de rivier. Op vloeiende wijze bewegen paden, banken en kiosken met de stroomrichting van de rivier mee. Zodoende wordt de rivier en haar invloed op het gebied sterk benadrukt.

Het maaiveld bestaat uit granieten paden, beloopbaar gras en op een natuurlijke wijze beplante bloemenvelden. 15.000 mensen kunnen straks zitten op de vloeiend vormgegeven banken en genieten van het uitzicht over de rivier.

Haaks op de rivier staat een boomstructuur. Deze benadrukt diverse perspectieven vanuit de expo op de rivier en versterkt de relatie met het omringende tentoonstellingsterrein. Bovendien zorgt het dichte bomendak voor vele schaduwrijke plekken. De samenstelling van de bomen is zo gekozen dat er een maximum aan fijn stof kan worden afgevangen, wat bijdraagt aan klimaatsverbetering in de binnenstad.

Het motto voor de wereldtentoonstelling is Better City Better Life. Openbaar groen en ruimte voor de bevolking om zich te ontrekken aan de dagelijkse chaos spelen daarbij een belangrijke rol. Het Central Park op de World Expo 2010 in Shanghai wordt daarvoor een belangrijke aanzet’, aldus de ontwerpers.

In de NITA Design Group participeren het landschapsarchitectenbureau Niek Roozen, bureau ZUS  (Zones Urbaines Sensibles) en het bureau van de Chinese architect Zhu Shengxuan. De komende maanden zal het ontwerp verder worden uitgewerkt en vanaf de jaarwisseling start de realisatie.