Feature

Architekten Cie. ontwerpt gemeentehuis Hardenberg

Het 58.000 inwoners tellende Hardenberg (provincie Overijssel) krijgt een nieuw gemeentehuis. Het bestaande is te klein. De Europese aanbesteding leverde 30 inschrijvingen op, vijf bureaus werden uitgenodigd voor een visiepresentatie.

Anders dan in Gouda, waar de bewoners direct konden meebeslissen over de architectenkeuze van hun stadhuis, werd in Hardenberg de keuze gelaten aan een selectiecommissie bestaande uit het college van burgemeester en wethouders, een delegatie van de gemeenteraad, de stuurgroep van het project nieuw gemeentehuis en het kwaliteitsteam Masterplan Centrum Hardenberg. Op woensdag 11 oktober presenteerden vijf bureaus (waaronder de Architekten Cie.) zich aan deze delegatie en gaven hun visie op het nieuwe gemeentehuis en een parkeergelegenheid voor 500 auto's.

De selectiecommissie heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van Branimir Medic en Pero Puljiz (de Architekten Cie.) “Dit architectenbureau sprong er volgens de selectiecommissie nadrukkelijk uit vanwege de innovatieve manier van hun basisideeën”, aldus coördinerend wethouder Douwe Prinsse. “Naast de creatieve ruimtelijke oplossing, was er in hun presentatie veel aandacht voor hoe de ontmoeting met en de dienstverlening voor de inwoners van Hardenberg kunnen worden vormgegeven. Dat vinden wij belangrijk.”

“Vernieuwend is vooral het idee om in het gebied een stadspark voor alle inwoners te realiseren, waarvan het gemeentehuis een in het oog springend onderdeel is. De parkeervoorziening wordt volgens de visie van de architect half verdiept en gedeeltelijk bovengronds gerealiseerd en door een natuurlijk groene heuvel aan het zicht onttrokken. We waren ook enthousiast over deze visie omdat het groene buitengebied waar we met z’n allen trots op zijn, nu prominent terug komt in de omgeving van het gemeentehuis. Dit basisplan past bovendien binnen de financiële ruimte die we hebben. Binnenkort vragen we de gemeenteraad om definitief geld voor de nieuwbouw beschikbaar te stellen”, aldus Douwe Prinsse.

Volgens de planning van de gemeente zal eind 2007 het D.O. gereed zijn. De bouw kan dan in het voorjaar van 2008 starten zodat het gemeentehuis en de parkeergarage eind 2009 opgeleverd worden.