Nieuws

Guus Beumer nieuwe directeur NAi Maastricht

Guus Beumer wordt per 1 november a.s. de nieuwe directeur van het Nederlands Architectuurinstituut Maastricht (NAi Maastricht). Dit Euregionaal centrum voor architectuur en vormgeving opende op 2 september jongstleden zijn deuren en ontving sinds die tijd bijna 3500 bezoekers. Beumer verdiende zijn sporen onder meer met het maken van tentoonstellingen op het gebied van kunst en vormgeving en zal voor het NAi Maastricht grensoverschrijdende exposities ontwikkelen op het gebied van architectuur en vormgeving.

Guus Beumer, die van huis uit sociaal wetenschapper is, heeft jarenlange ervaring binnen het culture veld. Hij is bekend geworden als initiator en art-director van Orson + Bodil en SO by Alexander van Slobbe. Ook is hij publicist (Metropolis M, Morf) en adviseur van verschillende organisaties en culturele instellingen (Co-Lab, Fonds BKVB). Hij is tevens directeur van Marres, Centrum voor Contemporaine Cultuur in Maastricht.

Beumer krijgt als taak het jonge instituut stevig te verankeren in het architectonische en culturele netwerk van de Euregio en het draagvlak bij bedrijfsleven en overheid te versterken. Hij ziet een interessante toekomst voor het NAi Maastricht: 'Een tweede vestiging van het NAi, maar met een totaal andere ontstaansgeschiedenis. Het is immers het resultaat van de inzet van zowel publieke als private partners en voorzien van een uniek achterland, dat drie landen en taalgebieden omvat. Ja, dan tekenen zich unieke condities af, die de specificiteit van het NAi Maastricht ongetwijfeld gaan vormen.'

Het NAi Maastricht, dat gevestigd is tegenover het Bonnefantenmuseum in de Wiebengahal, wil een stimulerende en inspirerende rol vervullen in de discussie over de vormgegeven leefomgeving van de Euregio. De primaire taak van het NAi Maastricht is het presenteren van tentoonstellingen. Daarnaast wil het instituut door het organiseren van lezingen en debatten een platformfunctie vervullen op het gebied van architectuur en vormgeving.

Op de begane grond van de Wiebengahal, in de zogenaamde Kolommenzaal, worden drie wisseltentoonstellingen per jaar getoond. Eén tentoonstelling zal zijn gericht op de Euregio, één zal de nadruk leggen op vormgeving en design en één zal gaan over architectuur en stedenbouw. Op de derde verdieping, in de Bogenzaal, staat de semi-permanente tentoonstelling Van Cuypers tot Coenen – Architectuur en Landschap van Zuid-Limburg 1750-2050 opgesteld. De climax van deze presentatie is een serie projecten van Limburgse bouwmeesters die hebben geprobeerd een brug te slaan tussen oud en nieuw en daarbij naar een eigentijdse interpretatie van regionale tradities hebben gezocht.