Feature

De winnaars zijn…

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd waarin gemeenten architectuurprijzen uitreiken. Wat is het mooiste, beste gebouw binnen de gemeentegrenzen dat in 2006 is gebouwd? Een aantal uitslagen.

Almere

Christian de Portzamparc en OMA hebben er een onderscheiding bij. Hun Citadel en woonwinkelcomplex in het nieuwe stadshart van Almere hebben de Architectuurprijs 2006 gewonnen. De jury schreef hierover: ‘OMA heeft een interessant concept neergelegd dat vervolgens door Christian de Portzamparc op een spannende manier is uitgewerkt door straten zigzaggend uit de blokken te snijden. Omgeving, architectuur, stedenbouw en verkeer spelen op een ongelofelijk vloeiende manier op elkaar in.’ De publieksjuryprijs is toegekend aan Verpleegcentrum Polderburen van Hans Ruijssenaars architecten.

Apeldoorn

Tijdens de Nacht van de Architectuur op 24 november 2006 is zowel de Publieksprijs als dé Architectuurprijs 2006 van Apeldoorn gewonnen door Thomas Rau met de uitbreiding van de Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo. De vakjury vond de maatschappelijke betekenis van dit vernieuwende ontwerp voor het VMBO-onderwijs doorslaggevend.

In het juryrapport staat: …..”De transparante gevel [van de techniektoren] wil aan de buitenwereld laten zien wat er binnen gebeurt en functioneert als etalage. De praktijklokalen worden niet als school beschouwd, maar als een bedrijf, en de gehele interne organisatie is ook bedrijfsmatig opgezet.”

Den Haag

De Nieuwe Stad Prijs wordt uitgereikt aan projecten die bijdragen aan de stedelijke vernieuwing van Den Haag. De herontwikkeling door de gemeente Den Haag van de voormalige sigarettenfabriek, de Caballerofabriek, won zowel de juryprijs als de publieksprijs. Over de door Group A vormgegeven transformatie van deze voormalige sigarettenfabriek in een bedrijvenverzamelgebouw is de jury eenduidig in zijn oordeel. Dat in de realisatie van de CabFab € 13 miljoen aan gemeenschapsgeld is gestoken, is volgens de jury geheel te rechtvaardigen: de risico's van zo'n onderneming zijn voor een particuliere ontwikkeling niet in te schatten. Juist omdat de spin off van dit project onmisbaar is voor succesvolle ontwikkeling van het oude bedrijventerrein de Binckhorst, is de impuls die alleen de overheid kan geven, doorslaggevend.