Feature

De winnaars zijn ….. update

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd waarin architectuurprijzen en onderscheidingen worden uitgereikt. Een aantal uitslagen.

Achterhoek

De Architectuurprijs Achterhoek is naar Frits van Dongen (de Architekten Cie.) gegaan voor het project Tricot in Winterswijk. Het stimuleren van nieuwe woonomgevingen met behoud van de ‘oude’ kwaliteit vormde voor de jury, bestaande uit Louis Peters, Manon Pattynama, Ton Bons, Monique Wolak, Rein Geurtsen, Clemens Bierings en Marius Strijker een belangrijk argument voor het toekennen van de architectuurprijs. Het juryrapport: “vanuit architectonische, cultuurhistorische en maatschappelijke argumenten is de keuze voor de tricot alleszins te rechtvaardigen. De zeer fraaie restauratie en prachtige inrichting van het terrein maken het tot een uitzonderlijk project en het heeft een grote voorbeeldfunctie omdat er in de achterhoek – meestal niet op deze schaal – meer industrieel erfgoed is (ook van recenter datum) dat op een goede herbestemming wacht.”

De Rabo Gelderlander publieksprijs ging naar de architect van een villa in Laren, Frank Vijftigschild van Maas architecten.

1 Villa Maarsingh – Onix

2 appartementengebouw – Bauke Tuinstra . GDA

Leeuwarden

Uit éénenzeventig inzendingen is Villa Maarsingh van architectenbureau Onix uit Groningen en de familie Maarsingh uit Leeuwarden uitgeroepen als de winnaar van de Vredeman de Vries prijs voor Architectuur 2006 van de provincie Fryslân. De vrijstaande woning in de Leeuwarder wijk Zuiderburen is volgens de jury, bestaande uit Pieter Brink, Berrie van Elderen, Ruurd Gietema, Hilde de Haan, Rixt Hoekstra, Francesco Veenstra, Johan de Vries en Bertus Mulder, het resultaat van een nauwe en langdurige samenwerking tussen opdrachtgever en architect. Uit het juryrapport: ‘Villa Maarsingh is een compromisloos, dwingend gebouw. Dwingend omdat de ruimtes in het huis een geringe flexibiliteit kennen. Compromisloos, omdat keuzes tot de uiterste consequenties zijn doorgevoerd. Het is een uitgesproken gebouw. Het maakt goed contact met zijn omgeving. Villa Maarsingh is in zijn opzet overal goed gelukt. Het vakmanschap, zowel in ontwerp, materiaalkeuze als –beheersing is op elke plek aanwezig. Het is een dwingend ontwerp dat het gevolg is van een dwingende visie van de opdrachtgever, die keuzes heeft gemaakt met dwingende consequenties.’

De publieksprijs van de Leeuwarder Courant was voor architect Bauke Tuinstra van GDA uit Burdaard voor het ontwerp van het appartementengebouw aan de Oostersingel in Leeuwarden.

Genk – België

Bureau Alle Hosper heeft het winnende ontwerp gemaakt voor het plein van C-M!ne te Genk. De door de Vlaamse Bouwmeester en de gemeente Genk uitgeschreven meervoudige opdracht vroeg om een ontwerp voor de inrichting van een cultureel stedelijk plein op het voormalige mijncomplex Winterslag. Uitgangspunt voor het ontwerp was het maken van een vlakke vloer, met mogelijkheden voor spektakel; zowel voor activiteiten op het plein als in beeld.

Uit de plantoelichting: “De vraag naar de vele mogelijkheden voor activiteiten op het plein vereist een inrichting waarbij er een “vlakke vloer” is. Een dergelijke obstakelvrije vloer zorgt er voor dat diverse invullingen en gebruik van het plein mogelijk worden, maar ook dat er geen vaststaand meubilair op het plein komt.[…] Het nachtbeeld krijgt veel aandacht, met verlichting van de gevels, de schachtbokken en de vloer. De schachtbokken krijgen allebei een eigen functie met openstelling en uitzichtpunt van de jongste schachtpunt, en een functie die meer gericht is op het verleden voor de oudste schachtbok en de ruïne van het ontvangstgebouw.”

Boedapest – Hongarije

Erick van Egeraat ontving maar liefst twee onderscheidingen.

'The Mayor of Budapest, Mr. Gábor Demszky and the Board of Trustees of the Budapest Assembly have awarded Erick van Egeraat the 'For Budapest' award in recognition of his architectural services to Budapest. To date, Erick van Egeraat is the only non-Hungarian to receive this award since its inception over 12 years ago.'

'The Budapest V. District Local Government together with the Association of Hungarian Architects have awarded Erick van Egeraat's refurbishment project Deák Palota with the 'Reitter Ferenc Prize 2006' in recognition of the outstanding design quality and inventive architectural design in heritage and historical environment.'

1 IJburg Blok 23b – VMX

2 Nieuwe Akbar – Villanova

Amsterdam

Negenenvijftig projecten dongen mee naar de Zuiderkerkprijs 2006, de prijs die de gemeente Amsterdam uitreikt aan het meest voorbeeldige woningbouwproject dat tussen augustus 2005 en augustus 2006 is opgeleverd. De prijs is toegekend aan VMX architecten en Johan Matser Projectontwikkeling, architect en ontwikkelaar van het project IJburg Blok 23b. Het winnende project wordt door de jury, bestaande uit Felix Rottenberg, Herman Zeinstra en Marina van den Bergen, geroemd om zijn kwaliteiten: de woningen zijn licht en ruim, de aansluiting op de openbare ruimte is geraffineerd, de collectieve ruimten zijn prettig, de detaillering is van een hoog niveau. Zowel de architect als de opdrachtgever hebben een visie over de bouwopgave. De jury is unaniem van oordeel dat het winnende project voorbeeldstellend is voor uitbreidingswijken.

Naast de Zuiderkerkprijs reikt de gemeente ook de Geurt Brinkgreve Bokaal uit. Deze nieuw ingestelde prijs is bedoeld voor het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie in de bestaande (woning)voorraad. Een deskundige jury (wie daar zitting in hadden is onbekend red.) heeft de prijs toegekend aan Villanova Architecten en ontwikkelaar Far West voor de Nieuwe Akbar (stadsdeel Bos en Lommer). Uitgangspunt bij de revitalisering van dit door Evers en Sarlemijn in 1952 ontworpen woningbouwcomplex in Bossche School-stijl is een restauratieve aanpak van de straatgevels. De standaardwoningen zijn aan de tuinzijde uitgebreid. Hierdoor is de minimale woonruimte vergroot met een hoogwaardige eetkeuken. Het uitgangspunt voor de architectonische uitwerking van de uitbouwen is: leesbaar als nieuw element, maar met respect voor de architectuur van het bestaande blok in detail en materialisering.