Nieuws

Oproep: Sierksma’s afscheidstirade

R.J. Sierksma is een begrip op de faculteit bouwkunde van de TU Delft. Als recalcitrant ‘huisfilosoof’ geeft hij regelmatig zijn ongezouten mening over van alles en nog wat. Bij wijze van hoge uitzondering plaatst Archined een door Sierksma ingezonden annonce.

'Op vrijdag 8 februari van het Jaar Onzes Heren 2008, te 16.00 uur (let wel – niet al in 2007…) zwaait Sierksma – na vijfendertig dienstjaren – af van de Faculteit Bouwkunde in Delft. Met een tirade. Ditmaal zijn echte vertrek.

In vijfendertig jaar gaf hij les aan heel wat toekomstige bouwers en bouwsters. Die dwalen ergens rond in een wereld, waarin ze hun meer of minder heilzaam werk verrichten. Er zullen onder hen toch sommigen zijn die hun oude leraar willen uitwuiven, en (oud)collegae die het zelfde willen doen.

Om dit verlies voor de Faculteit luister bij te zetten stelt hij – brutaal genoeg – zelf een kloeke afscheidsbundel samen, gevuld met een bloemlezing uit de B-Nieuwsstukken, gedichten, het fake afscheidscollege van enkele jaren geleden – gegeven na zijn oorlog met het College van Bestuur -, de laatste Afscheidstirade en ander ongepubliceerd werk.

* Teneinde dit plan te doen slagen, wordt U gevraagd om op de 18e-eeuwse manier in te tekenen op dit boek. De lijst van intekenaars zal – al even 18e-eeuws – in de bundel worden opgenomen. U wordt gevraagd om dit te doen, hetzij per briefje (Koninginneweg 57 2012 GK Haarlem), hetzij per mail (r.j.sierksma(at)tudelft.nl) – met opgaaf van naam en adres en door het overmaken van 15 Euro op giro nummer 452371, t.n.v. E.M.Sierksma-Van Drongelen.

* Ook wordt U gevraagd om aan te geven of U van plan bent zijn afscheidstirade op 8 februari 2008 in Delft te komen beluisteren. Daar zal aan de intekenaars het boek worden overhandigd. Degenen die dan verhinderd zijn, krijgen het vanzelfsprekend toegestuurd.

Gespannen kijk hij uit naar de reacties – gespannen, omdat hij wellicht al niet meer voorkomt in de archieven van jullie breinen. Voortijdig gewist als het ware.'