Feature

Prijsvragen Update

Vanmiddag werd de Scholenbouwprijs 2006 uitgereikt. De eerste prijs voor het voortgezet onderwijs gaat naar het Metzo College. De eerste prijs in het primair onderwijs naar PC Prinsenhaghe. Eerder werd bekend dat Buro Sant en Co de prijsvraag voor de herinrichting van het plein De Heuvel in Tilburg heeft gewonnen en Fons Verheijen van VVKH architecten de prijsvraag voor een museum in Yemen.

De scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs die tweejaarlijks en in 2006 al voor de achtste keer door het Ministerie van OCW wordt georganiseerd. Doelstelling is door het professionaliseren van opdrachtgeverschap de bouw van onderwijskundig goede en functionele scholen te bevorderen. Daarbij is er een duidelijke trend waarneembaar naar brede scholen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Dit zijn combinaties van onderwijs- met andere functies, zoals sport, cultuur, welzijn en overige jongerenfuncties. Er waren acht genomineerde projecten waaruit de jury een keuze kon maken.

Volgens de jury springt het Metzo College uit Doetinchem van architect Erick van Egeraat er uit. De opdrachtgever heeft jarenlang in bestaande en functioneel verouderde gebouwen toegewerkt naar een vernieuwende onderwijskundige visie voor het vmbo-onderwijs. Dat is vertaald naar een gedurfde en uitdagende architectuur op een prominente plek in Doetinchem.

Binnen het primair onderwijs wees de jury PC Prinsenhaghe in Den Haag van architect Jeroen Geurst aan als eerste prijs winnaar. Een traditioneel, ingetogen schoolgebouw met wel een centrale positie in een sociaal zwakkere omgeving, waarin al veel voorzieningen aanwezig zijn. Opvallend vindt de jury de heldere visie van de opdrachtgever die in een transparant en ruimtelijk functioneel gebouw is vertaald.

De twee perspectiefprijzen gaan naar de multifunctionele combinatie OBS de Globe/Johannnesschool in Amsterdam en OBS het Zand/Arcade in Utrecht. OBS de Globe/Johannesschool valt op door zijn prominente aanwezigheid en gifgroene kleur. OBS het Zand ziet eruit als een futuristisch ruimteschip. Beiden zijn voorbeelden van een nieuwe en expliciete vormentaal binnen de scholenbouw.

Plein De Heuvel in Tilburg door Buro Sant en Co

Buro Sant en Co wint prijsvraag De Heuvel in Tilburg

Vorige week werd bekend dat Buro Sant en Co, bureau voor landschapsarchitectuur uit Den Haag, de prijsvraag voor de herinrichting van het plein De Heuvel heeft gewonnen. De opbouw van het plein is eenvoudig: een driehoekig podium met daarop Brabantse lindes. Het podium is een hybride tussen robuuste stedelijkheid en een groene oase. Door het podium te laten zweven, zijn de randen geschikt om op te zitten én hebben de nieuwe lindes voldoende wortelruimte. De entrees van de fietsenparkeerkelder worden subtiel ingepast.

Uit het jury-rapport: ‘Het driehoekige stadspodium is boeiend en is op een eigenzinnige wijze opgepakt en fraai vormgegeven. Sant en Co biedt een nieuwe verblijfsplek op een presenteerblaadje aan. Het ontwerp is vernieuwend en heeft dynamiek. Dit concept past bij de Tilburgse traditie én vernieuwing’.

De gemeente Tilburg heeft om de inwoners meer te betrekken bij de inrichting van hun stad gekozen voor een nieuwe aanpak. In augustus 2006 vroeg de gemeente acht gerenommeerde landschapsarchitectuurbureaus om een ontwerp voor de Heuvel te maken. Een vakjury heeft daaruit drie finalisten gekozen. Deze drie plannen zijn vervolgens gepresenteerd aan de inwoners van Tilburg op een speciale avond in december. Vanaf 18 december konden de inwoners van Tilburg via internet virtueel door de plannen heenlopen en zo een indruk krijgen van de ruimtelijke impact van de verschillende ontwerpen. Vervolgens konden zij hun stem uitbrengen. Het plan van Buro Sant en Co kreeg uiteindelijk 48,2% van de stemmen.

National Science Museum Yemen door VVKH architecten

VVKH architecten wint prijsvraag in Yemen

Een in de zomer van 2006 uitgeschreven besloten prijsvraag voor een ontwerp voor het National Science Museum in Yemen is gewonnen door Fons Verheijen van VVKH architecten te Leiden. Zijn ontwerp kreeg de voorkeur boven dat van het Duitse Kling Consult en het Franse Plan Libre. Het museum zal worden gerealiseerd op het universiteitsterrein van de hoofdstad van Yemen, Sana’a. Het programma van het Science Museum hangt tussen dat van NEMO en Naturalis in. Het programma omvat 18.000 m2 waarvan 16.000 m2 als eerste fase. In deze eerste fase is 6000 m2 tentoonstellingsruimte voorzien, verder zijn opgenomen een bibliotheek, een boekwinkel, opleidingszalen, conferentiezalen, auditorium en een royale entreehal. Een groot deel van deze eerste fase is ondergronds gelegen. Dit is het gevolg van de in het programma van eisen gevraagde museumtuin. Hier is op het 15.000 m2 terrein weinig ruimte voor. In afwijking van het programma van eisen is daarom 6.000 m2 ondergronds gesitueerd en is het naastgelegen vereersknooppunt omgevormd tot een rotonde. Onderdeel van het nieuwe museum is een I-max theater. Dit ligt als een belangrijke landmark in het midden van deze rotonde. Via het ondergrondse deel worden I-max en overige ruimten op logische wijze met elkaar verbonden. Zo is op het museumterrein een grote groene museumtuin mogelijk.