Nieuws

Edgar Doncker prijs voor Dirk Sijmons

Dirk Sijmons, directeur van H+N+S Landschapsarchitecten en Rijksadviseur voor het Landschap, ontvangt op 14 maart de Edgar Doncker prijs voor zijn verdiensten ten aanzien van het landschappelijke gezicht van Nederland.

De stichting die de prijs ter beschikking stelt, heeft tot doel activiteiten op het gebied van het natuurbehoud in Nederland, de waarachtig Nederlandse cultuur en de kindergeneeskunde te bevorderen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die op een van deze gebieden op eigen initiatief en voornamelijk op eigen kracht en kosten een prestatie heeft verricht die van originaliteit getuigt, van blijvende invloed is en een voorbeeldfunctie heeft voor anderen.

Sijmons kreeg de prijs in de categorie Waarachtig Nederlandse Cultuur. De vakjury van de Cultuurprijs 2006 bestond uit prof.dr. Jan Kolen en Karel Loeff.

De prijs bedraagt € 150.000, -. Van dit bedrag is € 25.000,- vrij besteedbaar door de prijswinnaar en € 125.000,- moet besteed worden aan een doel dat door de prijswinnaar, in overleg met de jury en het stichtingsbestuur wordt bepaald.