Nieuws

ZUS wint Maaskantprijs Jonge Architecten

Op unanieme voordracht van de jury is de ‘Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten’ 2007 toegekend aan Elma van Boxel en Kristian Koreman, van bureau ZUS uit Rotterdam

De 'Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten' – dit jaar voor de twaalfde maal toegekend – is een aanmoedigingsprijs voor architekten tot 35 jaar die zich onderscheiden hebben op het gebied van architektonische en/of stedebouwkundige ontwerpen. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van 5.000 euro en een publicatie van maximaal 25.000 euro.

ZUS (Zones Urbaines Sensibles), opgericht in 2001, onderzoekt en ontwerpt in de hedendaagse stad vanuit microniveau – kleding, tuinen – tot aan macroniveau – stad, landschap. Een (onder)zoekende houding staat centraal in hun projecten, met name in die op het grensvlak van publieke en private ruimte. Het is dan ook dit grensvlak dat ze uitdiepen in hun rol als organisator van Laboratorium Rotterdam van AIR (Architecture International Rotterdam, 2006-2007) en in studies naar het multiculturele Rotterdam in hun eigen tijdschrift Religere (2001-2002).

Tevens produceren ze voortdurend ‘Ongevraagde adviezen voor de stad’ en schreven ze een manifest over hoe ze in de stad wilden opereren (2002-2007), zoals: het toegankelijk maken en stedelijk activeren van het Schouwburgplein; het transparant maken van de achtergevels van de afzonderlijk cultureel homogene café’s en discotheken aan het Delftseplein om zo de segregatie tegen te gaan; het doorsnijden van de Laurenskerk door middel van een galerij om deze ruimte weer tot de stad te laten behoren.

Alle drie projecten waarin actuele thema’s als multiculturaliteit, integratie, angst en openbaarheid een grote rol spelen. Deze thema’s komen terug in hun opdracht voor een stedenbouwkundig plan voor een park/woonzone in Hoogvliet Rotterdam (2004/2008). ZUS ontwierp een landschap met bebouwde terpen, die stuk voor stuk een andere semi-openbare collectieve ruimte bezitten (met sportfaciliteiten, verblijfplekken enz.).

De fascinatie voor openbare ruimte komt ook tot uiting in de Prix de Rome inzending voor het Mr. Visserplein in Amsterdam (2005), waar ZUS een ondergrondse tunnel inzet, niet om het verkeer te regelen, maar om hier een groenzone in te creëren die leidt naar een publiek klooster midden in het plein. Dit opent zich dan ook naar het plein toe.

Waar ZUS nog geen van deze stedelijke opgaven heeft mogen realiseren, is zij des te succesvoller op het gebied van de pure landschapsarchitectuur. Van Boxel en Koreman werken vanuit de landschapsarchitectuur, waarin zij beiden gediplomeerd zijn. Zij zoeken veelvuldig en meestal met succes samenwerking.

In 2001 realiseerde het bureau haar eerste grote opdracht op het landgoed Groot Bijgaarden in Brussel. Uitgangspunt was de relatie tussen het landgoed en de bloemenperken te versterken. Dit deden ze door een plan op ooghoogte te ontwikkelen, dat als landschapsschilderij gelezen kan worden. Met touw en piketten trokken ze lijnen in het landschap waar een miljoen tulpen volgens een kleur-, hoogte- en bloeitijdschema werden aangeplant. Het resultaat was een voortdurend veranderende, landschappelijke animatie van bloemenlinten.

Met hun inzending voor het centrale park voor de wereld expo in Shanghai gooiden ze opnieuw hoge ogen: dit ontwerp zal in 2010 gerealiseerd worden. Het dient een tegenwicht te bieden tegen de drukte, beeldmachinerie en hectiek van de paviljoens.

Met deze projecten lijkt het bureau een specialisme te ontwikkelen voor het vormgeven van contemplatieve, betekenisvolle plekken in een stedelijke chaos door middel van subtiele ingrepen.

Na hun studie landschap in Larenstein is de ene helft van het duo architectuur gaan studeren (aan de Academie van Bouwkunst, Rotterdam) en de ander filosofie (aan de faculteit Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam). Daarmee hebben ze niet alleen gekozen voor uitbreiding van het ontwerp repertoire, maar nadrukkelijk ook voor een theoretische verdieping.

De prijs zal op vrijdag 26 oktober a.s. worden uitgereikt in de Burgerzaal van het stadhuis te Rotterdam, door de voorzitter van het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant burgemeester mr I.W. Opstelten. Aanvang: 17.30 uur.

De jury voor de Rotterdam-Maaskantprijs voor jonge architecten 2007 bestond uit Bert Dirrix (Eindhoven, architect en architectuurdocent), Liesbeth Melis (Amsterdam, SKOR, publicist) en Lucas Verweij (Rotterdam, directeur Academie van Bouwkunst).

De Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architekten werd eerder uitgereikt aan:

1985: John Körmeling, Eindhoven

1987: Architektengroep Mecanoo, Delft

1989: Wiel Arets, Heerlen

1991: Willem-Jan Neutelings, Rotterdam

1993: Liesbeth van der Pol, Amsterdam

1995: Adriaan Geuze, Rotterdam

1997: Christian Rapp, Amsterdam/Berlijn

1999: Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema en Arjan Klok, Rotterdam

2001: Wouter Vanstiphout, Rotterdam

2003: Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen, Brussel

2005: Oliver Thill, Rotterdam.