Nieuws

BNA Gebouw van het Jaar Regio Noord

Uit bijna dertig kanshebbers werd donderdagmiddag 26 april een woon-werkhuis in Groningen uitgeroepen tot BNA Gebouw van het Jaar 2007 Regio Noord. Het woon-werkhuis is in particulier opdrachtgeverschap ontworpen door Rob Hendriks en Eric de Leeuw van DAAD Architecten in Beilen.

Met de uitverkiezing van dit project tot BNA Gebouw van het Jaar 2007 in deze regio wil de jury bewust een voorschot nemen op een noodzakelijk geachte discussie. Een discussie die moet gaan over durf, innovatie en reflectie op de relatie tussen architect en consument.

Juryleden Fons Verheijen, Ruud Brouwers, Joost Ector, Fer Felder en Oliver Thill achten het winnende project vooral lovenswaardig omdat het zich op voorhand verzet tegen bestaande normen. De verwachting is dan ook dat het project, door zijn onaangepastheid en afwijkende karakter, ook op de langere termijn als een blijvend referentiepunt in de nog prille ontwikkeling van particulier bouwen in ons land zal fungeren.

Uit het juryrapport: 'Dit project is tegelijk fascinerend, bewonderenswaardig als grensverleggend. Het woon- en werkhuis, waarvoor de architect vooral het concept, de constructie en gevel heeft ontworpen, biedt en legt een grote mate van ruimte en (gewenste) verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers. Er is een weloverwogen keuze gemaakt voor terughoudendheid door de ontwerper en een langgerekt tijdpad naar uiteindelijk voltooiing  waardoor dit project in meerdere opzichten grensverleggend te noemen is. De enige concessie die tot op heden bij dit project is gedaan betreft de tijd. De opdrachtgevers besteden immers meer dan gemiddeld veel aandacht en tijd aan de inrichting en het afbouwen van hun huis. Daarbij komt men niet zelden tot fascinerende oplossingen die soms briljant en soms matig of zelfs wreed zijn. Feitelijk is hiermee sprake van een levend voorbeeld van organische architectuur. Wonen is bij dit project samen te vatten als een werkwoord. De jury bewondert voorts de soepele houding van omwonenden en gemeente ten opzichte van dit ‘parasitaire’ object. Maar veel lof is er toch vooral voor de prikkelende bijdrage aan en commentaar op de soms overgereguleerde ontwerp- en bouwpraktijk in Nederland.'

De jury nomineerde naast de gekozen winnaar nog zes andere projecten uit de drie noordelijke provincies voor de nationale hoofdprijs die op 22 juni 2007 in Rotterdam wordt uitgereikt:

– 68 keuzewoningen, Lewenborg, Groningen van Jurgen van der Ploeg (FARO Architecten)

– Harbour House Oosterkade, Groningen van Jurjen van der Meer en Henk Stadens (De Zwarte Hond)

– Nieuwbouw Piter Jelles & De Brêge, Leeuwarden van Jeanne Dekkers (Jeanne Dekkers Architectuur)

– Utopolis, Emmen van Robert Alewijnse Chris de Weijer (DP6 architectuurstudio)

– Revitalisatie De Manege voor het PJ Gymnasium, Leeuwarden van Mannus Schutten (Architectenbureau Heldoorn)

– Herstructurering Martinibuurt, Wolvega van Sjoerd Betten (KAW architecten en adviseurs)