Nieuws

Genomineerden Gouden Piramide 2007

Onder leiding van Rijksbouwmeester Mels Crouwel heeft de jury van de Gouden Piramide 2007 vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Het thema: gebiedsontwikkeling. Inzenders waren opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kon een woonwijk, stadspark, bedrijventerrein of een omvangrijk infrastructureel werk zijn. Maar ook transformaties van landelijk gebied die betrekking hebben op bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreaties konden tot de inzendingen behoren.

De genomineerde opdrachtgevers en hun project zijn (in willekeurige volgorde):

De gemeente Enschede met de herbouw en herstructurering van de wijk Roombeek. Na de vuurwerkramp werd het herstel en de herstructurering van de getroffen wijk met zorgvuldigheid, maar ook met daadkracht en ambitie aangepakt. Bij de stedenbouwkundige planvorming werd zowel een grote rol toebedeeld aan (oud)bewoners als aan vakdeskundigen.

De nieuwe woningen kennen een grote differentiatie aan vorm en inhoud, en het particulier opdrachtgeverschap kreeg een leidende positie bij de wederopbouw toegedicht. Enkele waardevolle gebouw die herinneren aan het textielverleden van Roombeek werden behouden.

ABC Vastgoed Twello bv met ‘Het ABC van een Dorp’ Het nieuwe schilderachtige dorp – op een voormalig slachthuisterrein – wordt gezien als een manifest tegen de veronderstelde steriele suburbane woonmilieus met hun seriematige verkaveling en dominante verkeersvoorzieningen. De modern-idyllische woonomgeving is ‘op het oog’ ontworpen en kent alleen huizen met een kap op vrij gevormde kavels. Het creëren van een écht (tuin)dorp stond centraal in het ontwerp.

Kromwijk Ontwikkelingsmaatschappij bv met ‘Pleisterplaats Marnemoende’ bij IJsselstein. Provinciale plannen bestempelde het gebied aan de Hollandse IJssel – waar ook de veehouderij van Jan en Mieke Kromwijk lag – tot een nieuw in te richten natuur- en recreatiegebied. De eigenaren hebben daarop inventief geanticipeerd door hun terrein om te vormen tot een pleisterplaats. Een recreatief gebied met fiets- en wandelpaden, kampeermogelijkheden, een jachthaven, bootloodsen en een jachthavengebouw/restaurant.

Philips Electronics Nederland bv met de High Tech Campus in Eindhoven

Op een terrein van 100 ha rond het bekende Natlab van Philips werden alle research- en developmentactiviteiten geconcentreerd. Doel was het bereiken van meer synergie binnen het bedrijf en het vervangen van de sterk verouderde en verspreid liggende gebouwen door nieuwbouw. Het landschapsontwerp van de campus bestaat uit vijf karakteristieke Brabantse landschapstypen. Het 250 meter lange gebouw De Strip – gelegen aan een centrale plas van 7 ha – vormt het hart van het omvangrijke en veelomvattende complex.

Het waterschap Regge en Dinkel met het project ‘De Doorbraak’, de aanleg van een nieuwe beek ten zuiden van Almelo. Na een voorbereidingstijd van maar liefst 14 jaar is het waterschap enkele jaren geleden begonnen met de aanleg van een 13 km lange en gemiddeld 75 meter brede nieuwe beek in Twente. Het doel van deze voorziening is meervoudig: het verbeteren van de waterhuishouding (scheiding stedelijk en landelijk water), het vergroten van de waterbergingscapaciteit (het voorkomen van wateroverlast) en het creëren van een ecologische verbindingszone tussen de Sallandse Heuvelrug en Noordoost Twente. Bij de inpassing van deze ingreep in het gebied moest een veelheid aan obstakels worden overwonnen.

De winnaar zal tijdens een tv-programma van de AVRO op 24 november as. bekend worden gemaakt.