Nieuws

Arons & Gelauff wint prijsvraag Pontsteiger

Vrijdag 27 april werd bekend dat architectenbureau Arons & Gelauff de vervolgopdracht voor het ontwerp voor bebouwing op de Pontsteiger heeft gekregen. Waterpoort is een spectaculair ontwerp voor een nieuwbouwproject met woningen en publieke voorzieningen op de kop van de Pontsteiger in de Houthaven te Amsterdam.

Belangstellenden konden impressies van de ontwerpen van de architectenbureaus Arons & Gelauff en Meyer & Van Schooten zien op de internetsite www.pontsteiger.nl en op een tentoonstelling in de Bonte Zwaan. Via een formulier hebben meer dan 300 mensen gereageerd op de ontwerpen. Het merendeel van de reacties op Waterpoort van Arons & Gelauff was buitengewoon positief.

De ontwerpcompetitie is door drie partijen op de Amsterdamse woningmarkt, De Principaal, BB De Dijk (Ymere en Bouwfonds MAB) en Delta Forte in samenwerking met stadsdeel Westerpark uitgeschreven. Een commissie van experts heeft advies gegeven over het uit te voeren ontwerp. Zij heeft hierbij de reacties van het publiek meegenomen. De commissie was zeer te spreken over het ontwerp Waterpoort. Zij typeert het als een sculpturaal gebouw, dat op stedelijk niveau een duidelijke betekenis heeft. “…Er is goed nagedacht over de positionering van het gebouw in haar context, die wordt bepaald door de noordelijke en de zuidelijke IJ-oevers en de ontwikkeling van de Houthaven als woongebied. Het ontwerp speelt een rol  in de entree van de stad (…) Het aantrekkelijke van het ontwerp is, dat het vanuit verschillende plekken in de stad steeds een andere gedaante aanneemt. Vanaf de Silodam is het slank en zweeft het gebouw boven het water. Vanaf de noordelijke IJ-oever functioneert het als een poortgebouw…” De commissie heeft de opdrachtgever dan ook geadviseerd Arons & Gelauff de vervolgopdracht te gunnen.

Het gebouw wordt 82 meter hoog en zal bestaan uit 225 tot 250 koopwoningen en 2.000 m2 ruimte voor publieke voorzieningen. De samenwerkende ontwikkelende partijen verwachten te kunnen starten met de bouw in 2009.

De nieuwbouw op de Pontsteiger vormt het eerste deel van het plan Houthaven, waar in totaal circa 1.700 woningen en ca. 52.000 m2 bedrijfsruimte wordt gerealiseerd.