Nieuws

Biennale Award naar Sao Paulo

Afgelopen zaterdag 26 mei zijn in de Kunsthal Rotterdam voor de derde keer de Awards van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) uitgereikt. De Award voor de beste inzending van de internationale tentoonstelling Visionary Power is gegaan naar MMBB Arquitectos voor hun project Watery Voids in Sao Paulo, Brazilië. De Award voor het beste ontwerp in de tentoonstelling de Nieuwe Nederlandse Stad is niet uitgereikt.

De jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Mels Crouwel roemde het project Watery Voids om zijn realisme en de intelligente wijze waarop het de officiële infrastructuur koppelde aan de problematiek van de informele stad, de favela’s.

MMBB Arquitectos stelt voor de reusachtige waterbassins, die nu overal in Sao Paulo gebouwd worden als oplossing voor de jaarlijkse overstromingen, tegelijkertijd te ontwikkelen als publieke ruimtes. Met een relatief simpele ingreep wordt zo een groot deel van de stad ter beschikking gesteld aan zijn bewoners, met name die van de favela’s.

Eervolle vermeldingen waren er voor Estudio Teddy Cruz voor zijn project in Tijuana/San Diego, Office Kersten Geerts David Van Severen voor Ceuta, en Baukuh voor Rome.

De jury heeft besloten de Award De Nieuwe Nederlandse Stad – BESTE ONTWERP niet uit te reiken. Unaniem was de jury van mening dat geen van de inzendingen werkelijk nieuwe inzichten opleverde en daarnaast met een tegelijk concrete en verrassende oplossing voor de problematiek van de Randstad kwam. Wel sprak de jury waardering uit voor de inzending Destination AMS (Amsterdam) omdat dit project de wil en bereidheid toonde de toekomst te dromen en te verbeelden, en daar een strategisch netwerk van ideeënmakers en partners bij te betrekken.

De juryvoorzitter, Mels Crouwel, merkte in zijn slotwoord op dat Nederlandse planologen en bestuurders een voorbeeld zouden moeten nemen aan hun internationale collega’s. De internationale projecten presenteerden vaak uitermate creatieve en haalbare oplossingen voor de problemen van de stad. Terwijl wereldwijd de architect weer een nieuwe, bijna activistische rol voor zichzelf in relatie tot de stad blijkt op te eisen, leken de inzendingen aan Nederlandse kant te vaak een reflectie van de relatieve impasse waarin het

toekomstdenken over de Randstad verkeert.

De jury bestond uit Rijksbouwmeester Mels Crouwel (voorzitter, Rijksbouwmeester), Guus Beumer (directeur NAi Maastricht), Ruurd Gietema (architect, stedenbouwkundige), Rob Schröder (grafisch ontwerper, tentoonstelling– en filmmaker), Piet Vollaard (architect en criticus) en George Brugmans (directeur IABR).