Nieuws

Herontwikkeling Roeterseiland door Allford Hall Monaghan Morris

Vanaf 2010 wordt een aantal gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Roeterseiland gerenoveerd voor onderwijs, onderzoek en voorzieningen. De opdracht voor de herontwikkeling gaat naar architectenbureau Allford Hall Monaghan Morris uit Londen.

Het doel is om over enkele jaren geschikte huisvesting te kunnen bieden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Bij de renovatie gaat het om de gebouwen A (Roetersstraat 15), B (Nieuwe Achtergracht 164-166) en C (Nieuwe Achtergracht 127) op het Roeterseiland.

Vijf architectenbureaus hebben hun visie gegeven op de opgave. De opdracht voor de herontwikkeling gaat naar architectenbureau Allford Hall Monaghan Morris uit Londen. Allford Hall Monaghan Morris Architects heeft in Groot-Brittannië ervaring opgedaan met het renoveren van grote openbare gebouwen, waaronder het Barbican Arts Centre in Londen.

Naast het bureau Allford Hall Monaghan Morris Architects viel vooral de visie van het Nederlandse architectenduo Rob Hootsmans en Paul de Ruiter in positieve zin op. Zij eindigden op een eervolle tweede plaats.

De veranderingen op het Roeterseiland zullen pas vanaf 2010 – na de verhuizing van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica naar de nieuwbouw in het Science Park Amsterdam – zichtbaar worden. De komende jaren wordt gewerkt aan het ontwerp voor de renovatie van de gebouwen en de openbare ruimte, en de voorbereiding van de werkzaamheden.