Nieuws

Markering Brandgrens Mei 1940

Loco-burgemeester Lucas Bolsius heeft op 14 mei in de Laurenskerk te Rotterdam het winnend ontwerp voor de markering van de Brandgrens bekend gemaakt: Adriaan Geuze en zijn bureau West 8 mogen van de gemeente Rotterdam het ontwerp voor de markering van de Brandgrens uitvoeren.

De jury heeft een unanieme voorkeur voor het ontwerp van Adriaan Geuze. Zijn voorstel is een totaalpakket, waarin niet alleen aandacht voor de markering van de brandgrens centraal staat, maar ook de historische context van het bombardement een belangrijke rol speelt. Kracht spreekt volop uit het onderwerp van lichtobjecten dat Adriaan Geuze voorstelt. De icoon in de lichtobjecten en de informatiepunten, die samen de markering vormen, is in potentie overtuigend. De wijze waarop de markering ’s avonds tot leven komt is spannend, terwijl de koppeling aan informatie over de historische betekenis van het bombardement het ontwerp meerwaarde geeft. Het is wellicht niet het gemakkelijkst uitvoerbare ontwerp, maar wel het meest omvattende, het meest innovatieve en het meest gelaagde. De jury adviseert daarom de gemeente Rotterdam het ontwerp van Adriaan Geuze en zijn bureau West 8 verder uit te laten werken.

Vorig jaar heeft de gemeente besloten om de grenzen van het door brand verwoeste gebied op een unieke manier permanent in de buitenruimte te markeren. Het Centrum Beeldende Kunst heeft op 12 maart jl. vier ontwerpers, Wieki Somers, Joep van Lieshout, Anthon Beeke en Adriaan Geuze, opdracht gegeven om een voorstel te doen om de brandgrens in de openbare ruimte zichtbaar te maken. Uit deze vier ontwerpen moest de jury een keuze maken.

De realisatie van de markering vindt in fases plaats. Naast de fysieke markering in de openbare ruimte worden er projecten ontwikkeld over de geschiedenis van de brandgrens, bijvoorbeeld website, publicaties waaronder de Atlas van de brandgrens, educatieve programma’s, het uitzetten van routes en wandelingen langs de markering, en stadsgeschiedenisvertellingen. Ook ondersteunt de gemeente particulieren en Rotterdamse organisaties om rondom de brandgrens eigen projecten te ontwikkelen.

Gisteren is tijdens het herdenkingsprogramma van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 ook het restaureerde monument ‘De verwoeste stad’ van Ossip Zadkine onthuld. Het beeld van Zadkine is terug op zijn oude plek, het nieuw ingericht Plein 1940.