Opinie

Actie!

Op de TU Eindhoven zijn enkelen een actie begonnen tegen ongefundeerde sloop van de W-Hal (de werkplaats van werktuigbouwkunde ontworpen door Sam van Embden in 1964); tegen de ongemotiveerde keuze voor een – naar hun oordeel – slecht ontwerp voor de nieuwe W-Hal, en tegen schijndemocratische besluitvorming door het College van Bestuur.

W-hal

W-hal

ontwerp Ector Hoogstad

ontwerp van mourik vermeulen architecten

ontwerp van mourik vermeulen architecten

ontwerp Soeters Van Eldonk

ontwerp Soeters Van Eldonk

De technische universiteit Eindhoven vierde vorig jaar haar 50ste verjaardag. Als cadeautje had stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven een aantal gebouwen voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenstatus. Het hoofdgebouw, het auditorium, het ketelhuis met schoorsteen en de W-hal vertegenwoordigen een onschatbare culturele waarde voor Eindhoven schreven zij aan B&W van Eindhoven. Het college van bestuur van de universiteit was niet blij met dit cadeau. Gebouwen met een monumentenstatus konden immers het in 1997 vastgestelde, ambitieuze huisvestingsplan Campus 2020 dwarsbomen.

Begin mei van dit jaar verscheen de Notitie cultuurhistorische waarde W-hal die Crimson in opdracht van het College van Bestuur had gemaakt. De belangrijkste conclusies in deze notitie zijn dat de W-hal tot het cultuurhistorisch erfgoed behoort en dat de W-Hal genoeg aanknopingpunten biedt ‘om op een zeer eigentijdse manier ingepast te worden in het masterplan Campus 2020. Het hoeft niet geheel gesloopt te worden en hoeft niet als integraal monument bewaard te worden.’ De notitie werd door het college voor kennisgeving aangenomen en verdween in een la. Dat dachten ze, maar het college had niet op Crimson gerekend, die zo vriendelijk was om de notitie intergraal op hun website te zetten.

Terwijl Crimson onderzoek deed naar de cultuurhistorische waarde van de W-hal, werkten acht architectenbureaus aan een ontwerpprijsvraag voor nieuwe studentenvoorzieningen en de faculteit voor Wiskunde en Informatica op de locatie van de W-Hal. Zij presenteerden op 8 mei hun ontwerpen en eind mei werd bekend dat Ector Hoogstad de architect wordt van de nieuwbouw. Hun ontwerp wordt op de TU website omschreven als een volume met ongeveer dezelfde afmetingen als de bestaande W-hal, De Terminal genaamd. ‘Daar bovenop komt een eigentijds vormgegeven gebouw  voor de faculteit W&I met de naam w&iPod’.

Vooral de wijze waarop het college van bestuur omgaat met kritiek – negeren – stuitte enkelen tegen de borst en zij besloten tot een actie. Hun eisen zijn: openbaarmaking van het technisch onderzoek naar mankementen van de W-Hal.; openbaarmaking van het technisch onderzoek naar mogelijkheden tot herbestemming van de W-Hal; het openbaar maken van de overige 39 ontwerpen voor de W-Hal, en uitstel van de sloopplannen.

Mee discussiëren kan op Why Pod?

++++++++++++++++++++++++++

Arno de Vries (van mourik vermeulen architecten) e-mailde ons:

Geachte Archined,

Met verbazing en blijdschap lazen wij de berichtgeving over de selectie voor de TU Eindhoven. Blijdschap over de doorgaande strijd om de W-hal te behouden.

Even voor de duidelijkheid, wij hebben ook aan de selectie meegedaan, waren geselecteerd als een van de 8(!) bureaus en zijn uiteindelijk 2e geworden achter Ector Hoogstad architecten. Ook wij hebben net als 4 andere bureau’s gepleit voor behoud van de W-hal. In ons voorstel staat het Wiskunde en Informatica gebouw op poten in de hal. Daar waar de hal in de toekomste ‘groene loper’ steekt hebben we de constructie en kap van de hal als enorme luifel doorgezet, zodat je straks als vanzelf de Centrale Studentenvoorzieningen (oa bibliotheek) ingezogen wordt.

[…]

De keuze van de TU voor een ontwerp waarbij de hal gesloopt wordt heeft ons verbaasd omdat in de stukken die wij ontvingen duidelijk de voorkeur voor behoud aangegeven werd. Men wilde, dachten wij, vooral weten hoe dat op een goede manier zou kunnen. Volgens onze informatie waren een groot deel van de bij de selectie betrokken partijen voor behoud van de hal, behalve enkele (kennelijk) bepalende stemmen. Wij dachten met ons voorstel de waardering voor de W-hal verkeerd ingeschat te hebben, maar uit de nu opkomende protesten blijkt deze gelukkig heel breed te zijn.

(3 juli 2007)

+++++++++++++++

Jos van Eldonk e-mailde ons:

Als bureau[Soeters Van Eldonk red.] hebben we meegedaan aan de selectie voor de nieuwbouw van de faculteit Wiskunde/informatica op de TUE.

In ons voorstel zijn we uitgegaan van behoud van de huidige W-Hal. Door losse volumes in de bestaande hal te plaatsen kan een ideaal microklimaat worden gecreëerd. De hal zelf zou worden ingericht als wintertuin en daarmee een meerwaarde krijgen als ontmoetingsplek voor de studenten. Het gebouw van Wiskunde/informatica komt als losse toren in de W-hal te staan.

(1 juli 2007)

+++++++++++++